ZORKUN TELEFERİKLE TURİZME AÇILACAK

24796319_1578685135517897_7285601488817665029_nDOĞAKA  tarafından fizibilitesi hazırlanan Osmaniye-Zorkun  teleferik sisteminin yapımının gerçekleşmesi halinde ulaşılacak 11 kilometrelik teleferik hattının dünyada bu uzunluktaki az sayıdaki hattan biri olacağı da çalışmayı hazırlayan yetkililer tarafından dile getirildi.

Osmaniye’nin Karaçay Vadisi İle Zorkun Yaylası Arasına Teleferik Sistemi Fizibilitesi Hazırlandı
Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından DOĞAKA Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında yürütülen “Osmaniye Karaçay Vadisi Teleferik Sistemi Teknik, Ekonomik ve Mali Fizibilitesinin Yapılması” projesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nin turizm potansiyelini çeşitli altyapı çalışmaları ve tesislerle zenginleştirmek, turizm için alternatif ulaşım olanakları oluşturmak adına Osmaniye ili Karaçay Vadisi’nden Zorkun Yaylası’na kadar uzanan 11 km’lik güzergah üzerinde kurulması planlanan teleferik hattının teknik ve mali fizibilitesi hazırlanmış olup, hazırlanan rapor, Osmaniye Valisi  Ömer Faruk COŞKUN’a ve Osmaniye İl Genel Meclisi üyelerine sunuldu.

Bilindiği üzere yaz aylarında sıcak ve kurak geçen şehir hayatına alternatif imkânlar arayan bölge halkı yaylara olan yoğun ilgi göstermektedir. Bu ilgi beraberinde ciddi bir trafik oluşturmaktadır. Aynı şekilde yerli ve yabancı turizm açısından da yaz aylarında yaylalara ilgi artmaktadır. Yaylalara alternatif ulaşım modeli oluşturmak bu çalışmanın amaçlarından birisiyken, teleferik hattının ulaşacağı noktalarda çeşitli kurumlarca yapımı devam eden tabiat turizmi alanlarına ulaşım imkânıyla kentin turizm potansiyelini güçlendirmek de bu projede hedeflendi.

Ajansımız DFD Programı kapsamında, Osmaniye İl Özel İdaresi eş finansmanıyla, hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında belirlenen güzergâhta başlangıç istasyonu Karacalar Köprüsü’nün doğusundaki alanda yer alırken ilk ara istasyon Çiftmazı Mesire Alanı karşısında konumlandırıldı.

Olukbaşı yaylasında ikinci ara istasyonun yer aldığı teleferik sisteminin Zorkun yaylası çarşı merkezinde varış istasyonu ile son bulması planlandı. Çalışmanın teknik kısmında, sözü edilen güzergâh üzerindeki dört istasyon binasının ve teleferik hattının avan projeleri ile teknik hesaplamaları yapıldı.

Çalışmanın teknik bölümünün yanı sıra ekonomik açıdan da yapılabilirliği etüt edilmiştir. Bu kapsamda yaylaların mevcut durumdaki insan ve araç trafiği ile potansiyel turist trafiği hesaplanarak ve yerel halk ile ziyaretçi sayıları üzerinden teleferik hattının hizmete girmesinden sonraki 30 yıl boyunca oluşacak yolculuk talebi öngörülerek, sistemin ekonomik açıdan yapılabilir olduğu ortaya konuldu.

Çalışmanın mali kısmında ise, bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan toplam teleferik sistemi maliyetinin yatırımcı kuruluşlar ya da müteşebbisler tarafından nasıl finanse edilebileceğine dair kredi imkânları, geri ödeme süreleri, gelir-gider hesapları ortaya kondu.

Fizibilitesi hazırlanan teleferik sisteminin yapımının gerçekleşmesi halinde ulaşılacak 11 kilometrelik teleferik hattının dünyada bu uzunluktaki az sayıdaki hattan biri olacağı da çalışmayı hazırlayan yetkililer tarafından dile getirildi. HASAN KILIÇ