ZAFER CAMİSİNE KÜTÜPHANE AÇILACAK

Osmaniye Zafer Camii görevlileri, Camii Avlusunda kütüphane oluşturmaya başladı. Önder Osmaniye İmam Hatipliler İl Başkanı Ömer Bahçeci de Önder Osmaniye İmam Hatipliler İl Başkanlığı olarak ellerinde bulunan kitapların yanısıra, Araştırmacı Yazar; tiyatro yönetmeni, oynanmış tiyatrolardan oluşan eserlerini hediye etti Osmaniye İl Müftülüğü Merkez Zafer Camii İmam Hatibi Kara Kartal sevdalısı Adem YILDIR; Cami avlusunda cemaate çay ikramları eşliğinde muhabbet edilmesi, kitaplar okunması için vatandaşlardan, yazarlardan, şairlerden kendi eserlerini ve ellerindeki kitaplardan kütüphaneye bağış kampanyasına katılmasını istedi. KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Eğitimin, bilimin, san’atın temeli kitaba dayanır. İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin, bütün insanların hizmetine sunulur. Kuşkusuz çoğu kişinin kendi evinde kitaplığı vardır, ama buradan sadece kendisi ve yakınları, tanıdıkları yararlanabilir. Oysa kütüphanelerden çok geniş kitlelerin yararlanma imkânı vardır. Üstelik böyle bir özel kitaplığa sahip olan kimsenin de kütüphanelere ihtiyacı vardır. Çünkü özel bir kitaplık asla kütüphanelerin zenginliğine erişemez. Günümüzde uygarlık çok gelişmiştir. “Radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi iletişim ve bilgilenme araçları çok gelişmiştir. Ne kadar gelişse, yaygınlaşsa da bunların hiçbirisi kitabın yerini tutamaz. Zaten dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kitaba, kütüphaneye olan ilginin azalmaması, hatta artması bunun delilidir. Aklımızdan çıkarmamamız gereken, kitaba sadece kapılarımızı değil, gönüllerimizi açmamız ve dost olmamızdır. Kitaplar bizi istediğimiz güzelliklere, zenginliklere ulaştırır. Ülke olarak okuyan; araştıran, çalışan, üreten, düşünen beyinlere ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde eksiklerimizi telâfi eder, gelişebilir ve çağı yakalayabiliriz. Geliniz kütüphanelerimizi çoğaltalım, kahvehanelerimizi azaltalım, bir bölümünü kitap okunan yerler yapalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi kitaplarla tanıştıralım. Beyinlerimizi ve gönüllerimizi kitaplarla geliştirelim, zenginleştirelim, onlarla yolumuz açılsın ufkumuz, gönlümüz zenginleşsin… KÜTÜPHANELER VE TEKNOLOJİ Dünyadaki teknolojik değişim, birey ve toplumların değişimlerini gölgede bırakacak şekilde ilerlemektir. Bu değişim uygarlığın tamamını etkileme sürecindedir. Günümüzde dünyada üretilen ve kullanılan birçok teknoloji ve ürün küreselleşen dünyanın ortak malı olmuştur. Değişen dünya ve gelişen teknoloji bireyleri ve kurumları da etkilemiş ve değişime zorlamıştır. Bu değişim sürecinde; birey, teknoloji ve değişim üçlüsü önemli bir döngü oluşturmaktadır. Bu değişim döngüsünde teknoloji ile birlikte kütüphaneler de yer almışlardır. Değişen şartlara göre kütüphanelerin, kütüphane teknolojilerinin ve buna bağlı olarak kütüphanecilerin de değişime (eğitim, araç/gereçler, teknolojik yenilikler vb.) ayak uydurmaları ve kendilerini yenilemeleri kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Yeni bin yılın (milenyumun) teknoloji harikası olan bilgisayar ve internet teknolojisi inanılması güç birçok gelişmeyi insanlığın hizmetine sunmuştur. Bilgi kaynaklarının toplandığı, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlayan, belirli yöntem ve tekniklerle bunları düzenleyen, kullanıcılarına ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi hizmetlerini veren kurumlar olan kütüphaneler bilgisayar teknolojisini kullanarak, klâsik anlamdaki kütüphanecilik anlayışından çıkarak bilgisayara bağlı elektronik (sayısal, dijital) bilgi merkezleri olmaya doğru yönelmişlerdir. Teknoloji bilimin uygulamaya geçirilmiş halidir. Kütüphaneler ise insanlık tarihinin her döneminde bilginin toplandığı, korunduğu, organize edilerek kullanıma sunulduğu merkezler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ve teknolojinin uygulanması sonucu kütüphaneler de değişime ayak uydurmuşlardır. Üretilen bilginin elektronik ve saydam ortama aktarılmasında bilgisayar teknolojisi kütüphanelere çağ atlatmış ve üretilen bilginin hem basılı olarak hem de saydam ve dijital ortamda depolanmasıyla kütüphaneler enformasyon merkezleri haline dönüşmüşlerdir. Eğitim kurumlarında uygulanan eğitimin kalite unsurunda kütüphaneler direkt etkili ve etkileyici durumdadırlar. Kütüphaneler ister sayısal isterse bina unsurlu olsun eğitim öğretimin vazgeçilmez temel yapılarını oluşturmaktadırlar. Hasan KILINÇ