YGS Öğrencileri için motivasyon programı düzenlendi

 

RESİM (4)Osmaniye Ülkü Ocakları tarafından 12 Mart tarihinde yapılacak olan YGS için, Ülkü Ocakları bünyesinde faaliyet gösteren Alparslan Türkeş Dershanesi Eğitimcileri ve Öğrencileri için motivasyon programı düzenlendi.

Etkinlikte Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu öğrencilere hitaben şu konuşmayı yaptı: “Ülkü Ocakları, gençliğimizin Türk-İslam kaynağından beslenen, Şahsiyetli, Ahlaklı, Dürüst, Bilgili ve fazilet sahibi bireyler olarak yetişmesi için, faaliyetlerini büyük bir inanç ve disiplinle yürütmektedir. İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağının en kıymetli silahı olan bilgiye ulaşmak için, programlı bir eğitim ve öğrenim sürecini tamamlamak gereklidir. Çağı takip etmeyen, küresel rekabet ortamında güçlü olamayan ülkelerin büyük devlet olabilmesi de imkânsızdır. Cehalet bir milleti ve ülkeyi felakete sürükleyecek bir yoksunluktur. Düşünmeyen, araştırmayan, sorgulamayan insanlar asla parlak neticelere erişemezler. Bilgiye ve eğitime gerekli yatırımı yapan ülkelerin, küresel sahada etkin ve yetkin oldukları herkesçe bilinmektedir. Parlak fikirler, üstün dehalar, büyük atılımlar bilime gerekli önemi veren yerlerden çıkmaktadır. Bilimi önemsemeyen, doğruyu aramayan, fikir üretemeyen insanlar ise rüzgârın karşısındaki yaprak gibi savrulup gitmeye mahkûmdur. Bu gerçekleri bilmek, geleceğimizi bu zemin üzerinden okuyarak kurgulamak, bizler için hayati bir önem taşımaktadır. Ülkücüler toplumu aydınlatmak ve doğru yöne sevk etmekle yükümlü olduğuna göre, herkesten daha çok bilgili olmak durumundadır. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan her türlü siyasi, iktisadi ve içtimai hareketler Ülkücüler tarafından derin bir analize tabi tutulmalıdır. Ülkücülerin zihin süzgecinden geçmeyen hiçbir fikir kalmamalıdır. Dünya nizamını sağlamak iddiasını taşıyan bir hareketin mensupları olarak, Kişisel gelişim sürecini her yönüyle tamamlamak mecburiyetindeyiz. Ülkücülük Türkistan’da geniş yankı bulan eğitim davasının, maarif kavgasının, cedid hareketinin Anadolu’daki sönmeyen ocağı, yanan işaret meşalesidir. Ülkücü Hareket, ahlakın bilgisinde talimi, bilginin ahlakında terbiyeyi kimlikleri haline getirmiş; Kendi içinde doğan, kendi içinden büyüyen, kendi tarafından idare olunabilmeyi başarmış özel bir neslin eseridir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde ‘İlim mü’minin kayıp hazinesidir; onu nerede bulursa almalıdır’ diye buyurmuştur. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, Türk gençliğinin eğitimiyle bizzat alakadar olmuş ve Ülkü Ocaklarını da bu gaye ile kurmuştur. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey, Türk gençliğinin önüne ‘Lider Ülke Türkiye’ hedefini koyarak, yeni bir ufuk çizgisiyle yolumuzu aydınlatmıştır. Ülkü Ocakları bu bilinçten hareketle eğitim ve öğretim çalışmalarına çok büyük bir önem vermektedir. Ülkücülük son derece kutsal bir fikir ve aksiyon hareketidir. Ülkücülük, en sade ve samimi şekilde milletimizi sevmek, onu korumak, yüceltmek ve ebed müddet yaşatmak iradesidir. Ülkücülük, bu uğurda her türlü çileyi göğüslemenin, zorlukları ve engelleri aşma kabiliyetinin ve gerektiğinde bedel ödeyebilme fedakârlığının adıdır. Ülkücülüğünün gayesi; Türk milletinin mutlu ve müreffeh bir geleceğe sahip olması için, Türk devletini bir dünya gücü haline getirmektir. Türk- İslam medeniyetinin adalet ve refahından tüm insanlığı nasiplendirmek en nihai amacımızdır. Ülkücü yolundan asla dönmeyen tavizsiz bir dava adamıdır. Peygamber Efendimizin ‘Sağ elime güneşi, sol elime de ayı verseniz, yine de davamdan vazgeçmem’ sözü, ülkücülerin mücadele anlayışının temel ilkesidir. Defalarca kuşatılmasına rağmen alınamayan şehr-i İstanbul’u; cesareti ve kararlılığıyla feth eden, 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmed’in iman ve azmi; ülkücü düşüncede ete kemiğe bürünmektedir. Yaşamını ‘Bizim hayatımız dümdüz ülkücü çizgidir’ diyerek özetleyen Liderimiz Devlet Bahçeli Beyin işaret ettiği yolda, Ruhi Kılıçkıran gibi, Mustafa Pehlivanoğlu gibi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu gibi yürüyebilmektir Ülkücülük. Bilgi çağında etkin bir rol üstlenmek için, bireysel ve toplumsal anlamda sürekli bir gelişmişlik içerisinde bulunmamız şarttır. Üretemeyen ülkelerin, sürekli tükettiğini; sürekli tüketen ülkelerin de sosyal ve ekonomik anlamda çöküşe geçtiğini görüyoruz. Ülkücüler, toplumun öncü ve yürütücü kuvveti olarak, sanattan edebiyata, teknolojiden ticarete, siyasetten diplomasiye her alanda hâkim bir güç olarak bulunmalıdır. Yaşadığımız ve yaşayacağımız sorunları milletimize aktarmak, Gaflet halinde bulunanları uyandırmak ve ülkemizin gelişmesi için gereken enerji ve heyecanı milletimize aşılamak en önemli vazifemizdir. Bu milli sorumluluğu yerine getirecek inanç, bilgi, birikim ve irade ülkücü gençlerde fazlasıyla mevcuttur. Milletimizi kurtuluşa erdirecek yegane kuvvet, tamamen bu toprakların bağrından filizlenmiş milli bir tutum olan ülkücü iradedir. Gafletin, delaletin ve hıyanetin dört bir yanımızı sardığı böylesi bir aşamada Türk Milliyetçileri’nin ve Ülkücülerin sorumluluğu ve milletimizin ülkücülere olan ihtiyacı daha çok artmıştır. Yaşanan bunca ihaneti milletimize göstermek ve milli şuuru uyandırmak vazifesi bugün bizlerin sırtında milli bir vebal olarak durmaktadır. Bundan dolayı her ülküdaşımızın meseleleri çok yakından takip etmesi, berrak bir beyin süzgecinden geçirerek yorumlaması ve milletimize gerçekleri anlatarak göstermesi gerekmektedir. Cenab-ı Allah inanan kullarını zaferle müjdelemektedir. Bu müjdeye sahip olacak irade ve kuvvet sizlerde fazlasıyla mevcuttur. Cenab-ı Allah yürüdüğümüz bu kutsal yolda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Eğitim faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi noktasında gecesini gündüzüne katan Eğitim Birim Başkanımız çok kıymetli kardeşim Cemile Ceyda Güleçöz hanımefendiye ve değerli eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum.”

Eğitim faaliyetleri noktasında kendilerine böyle bir imkan tanıdıkları için bütün öğrenciler Osmaniye Ülkü Ocakları’na tek tek teşekkür ettiler. Osmaniye Ülkü Ocakları Devlet Bahçeli Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, 12 Mart tarihinde yapılacak sınavda öğrencilere başarı dilekleri ve Öğretmenlere plaket verilmesiyle son buldu.

Ali Celal KAYMAK