Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu 11. Toplantısını yaptı

2Osmaniye Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu 11. Toplantısını yaptı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada; “Obezitenin birden çok nedeninin olması, bireysel mücadelenin yanı sıra çok sektörlü kurumsal mücadeleyi de zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle ülke genelinde obezite ile mücadele faaliyetlerine hız vermek, belirlenen hedeflere ulaşmak için ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedefler ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede etkin ve yaygın olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, ulusal bir programın hazırlanması ve acilen uygulamaya konulması ihtiyacı doğmuş ve Bakanlığımızca ‘Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı’ hazırlanmıştır. Bu programın öngördüğü, İl Hıfzıssıhha Kurulu bünyesinde Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu kurulmuştur. Kurul 11. toplantısını Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı başkanlığında gerçekleştirmiştir. Toplantıya il geneli Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katılmış ve il bazında Obezite, Diyabet, Hareketli Yaşamın Önemi ve Okul Sağlığı konularında diğer kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalar ve projeler başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Ali Celal KAYMAK