YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖZEL OKULLARA KAYIT SIRASINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Tüketiciler Derneği(TÜDER) Genel Başkanı hemşerimiz Levent KÜÇÜK, yeni eğitim öğretim döneminde özel okullara kayıt sırasında nelere dikkat edilmesi konusunda velilere önemli uyarılarda bulundu. Salgın hastalığın (Kovid-19) ülkemizde ve diğer ülkelerdeki seyri belirsizliğini korurken, 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi özel okullar kayıt ve kayıt yenileme sürecinin devam etmekte olduğunu belirten Tüketiciler Derneği(TÜDER) Genel Başkanı Levent KÜÇÜK, “Bu arada, okulların hangi tarihte açılacağı ile eğitim ve öğretimin hangi yöntemle yapılacağına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bazı uzmanlar, uzaktan öğretimin devam etmesi gerektiğini önerirken, bazıları ise tedbirler alınarak, eğitimin mutlaka okulda devam etmesini öneriyorlar. Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimi açısından, okul ortamında, arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte yüz yüze eğitimin önemini vurguluyorlar” dedi. “Geçen eğitim öğretim döneminde, salgın hastalık nedeniyle eğitime ara verilmesiyle birlikte velilerin ödemiş veya ödemekte oldukları eğitim ücreti, servis ücreti ve yemek ücretleri gündeme gelmiş, bu ücretlerin ödenmeye devam edip etmeyeceği ile önceden ödenmiş ise geri iadesi konusu, veliler ile özel eğitim kurumları arasında anlaşmazlıklara yol açmıştı” diyen Levent KÜÇÜK, açıklamasında şunları söyledi: “-Salgın hastalığın ülkemizde ve diğer ülkelerde biran önce sona ermesini hepimiz temenni ediyoruz. Ancak, salgın hastalığın nasıl bir seyir izleyeceği belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle, yeni eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi, veli ile özel eğitim kurumları arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları asgariye indirecektir. Özel okullar ile veliler arasında düzenlenecek sözleşmelerde; -Özel okullarda verilecek eğitim hizmetinin niteliğine uygun olarak (Yüz yüze okulda eğitim ya da uzaktan öğretim gibi) okul ücretlerinin ayrı ayrı belirlenmesi ve bu ücretlerin sözleşmelerde açıkça belirtilmesi, -Eğitim ücretlerinin hizmetten fiilen yararlanma halinde ödenmesi ve ödemelerin hizmetten yararlanma sonrası kısım kısım (Aylık taksitler gibi) yapılmasının sağlanması, -Yemek ve servis hizmetine ilişkin ücretlerin, eğitim hizmetine ilişkin ücretten tamamen ayrıştırılması ve bu hizmetler için ayrı ayrı ücret belirlenerek, ücret ödemelerinin hizmetten fiilen yararlanma şartına bağlanması, -Salgın hastalık, bir mücbir sebep hali olarak sözleşmelere mutlaka yazılarak, salgın hastalık nedeniyle hizmetin verilememesi ya da hizmetten yararlanılmaması halinde, veli ve öğrencilere ücret iadelerinin yapılacağının taahhüt edilmesi, -Yukarıda belirtilen özellikli durumların, özel okul ya da servis işletmeleri ile imzalanacak sözleşmelerde açıkça yer almasını velilerin istemeleri ve düzenlenecek sözleşmelerin bir nüshasını almaları, -Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yukarıdaki önerileri içeren, salgın hastalık dönemine özel tek tip bir sözleşme geliştirerek, bu sözleşmelerin özel okullara kayıt sırasında düzenlenmesini zorunlu kılarak, uygulama birliğini sağlaması, Yararlı olacaktır. SONUÇ OLARAK; Mezun olduğumuz okullar, okul arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz, hayatımız boyunca bizlerin ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Okul yıllarımız ile sınıf arkadaşlarımız, hayatımızın her daim unutulmazları arasındadır. Ayrıca her bir veli, çocuklarının yetişmesinde, kişiliklerinin gelişmesinde eğitim kurumlarının, öğretmenlerin önemini çok iyi bilmektedir. Bunlarla birlikte, ülkemiz salgın hastalık nedeniyle zor bir süreçten geçerken, özel eğitim kurumlarının yaşadığı sorunları (Başta istihdam ve finansman sorunları olmak üzere) hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, özel okullar ile ilişkilerin karşılıklı güven ve anlayış içerisinde sürdürülmesi yerinde olacaktır. Küçük, açıklamasını “2020-2021 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri sürecinde yukarıdaki önerilerimizin dikkate alınması, veli özel okul anlaşmazlıklarını asgariye indirerek, eğitim hizmetlerinin sunulmasındaki başarıya katkı sağlayacaktır. Yeni eğitim öğretim döneminin sorunsuz bir şekilde başlaması temennisiyle, saygı ve sevgilerimi iletiyorum” diyerek tamamladı. Hasan KILIÇ