YASAKLAMA KARARI DUYURUSU

Valilik Makamının 05/03/2020 tarih ve 43 sayılı Oluru ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Kapsamı dışında kalan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında personel ve üyelerine yönelik yapacağı yapılan operasyonlara destek vermek amacıyla toplantı, tören, karşılama, uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz sınırları içerisinde, suç işlenmesinin önlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmemesi, yaygınlaşmasının önlenmesi ve ilimizin demografik yapısı gereği yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik etkinlikler kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun (11/A) ve (11/C) maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda Osmaniye Valiliğinin 05/03/2020 tarih ve 2020/43 sayılı kararı ile 06/03/2020 günü saat 01:00’dan 20/03/2020 günü 01:00’a kadar 15 gün süreyle YASAKLANMIŞTIR. Kamuoyuna Duyurulur. OSMANİYE VALİLİĞİ