VALİ COŞKUN, ENGELLİLER HAFTASI’NI KUTLADI

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Engelliler Haftası’nı kutladı. Vali Coşkun mesajında şunları söyledi: “Engelli olmak, bireyin hiçbir şekilde tasarrufu altında olmayan, tamamen iradesi dışında gerçekleşen fiziksel veya zihinsel bir durumdur. Doğuştan ya da hayatın bir safhasında ortaya çıkan hastalık veya kaza sonrası her birey, engelli yaşamla tanışma riski ile karşı karşıyadır. Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmalarının temini, şartlarının en üst seviyeye yükseltilmesi ve sosyal hayata dâhil edilmeleri; insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereği olduğu gibi, bunun yerine getirilmesi de sosyal devletin asli görevidir. Devletimiz de sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refah içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapmış olduğu yasal düzenlemelerle; evde bakım ücreti, çalışamayacak durumda olan ve iş bulamayan engellilere aylık bağlanması, özel eğitim ihtiyacı olan tüm engelli vatandaşlarımızın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz yararlanması, kendi namına çalışan engellilere ve bakıma muhtaç engeli çocuğu olan annelere erken emeklilik imkanları gerçekleştirilerek, pozitif ayrımcılık sağlanmıştır. Bizler de Osmaniye Valiliği olarak Engelli vatandaşlarımızın, toplumla daha fazla entegrasyonunu sağlamak adına, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden destek olmaya yönelik çalışmalarımızı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde önümüzdeki süreçte de kapsamlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu duygularla “Engelliler Haftası” nedeniyle, bir kez daha engelli vatandaşlarımıza ve onların değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve huzurlu bir ömür diliyor, bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ömer Ali TURUNÇ