Vali Coşkun; “Engelli vatandaşlarımızın asıl beklentileri, toplumsal duyarlılıktır”

Vali Ömer Faruk Coşkun’un 3 Aralık Dünya Engelliler Günü MesajıValimiz Ömer Faruk Coşkun, Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı yayımladı.

Vali Coşkun mesajında şunları söyledi: “Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla; Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak kabul edilmiştir.Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur.

Toplumların huzuru ve mutluluğu, tüm bireylerin doğuştan sahip oldukları haklarını kullanabilmeleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkânlardan yararlanabilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleriyle mümkündür. Bir ülkenin huzuru, onu oluşturan tüm bireylerin mutluluğuyla sağlanır. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek, güçlendirecektir.

Toplumun ayrılmaz birer parçası olan engelli kardeşlerimize özellikle eğitim ve ekonomik anlamda daha çok destek verilmesi kalkınmamızı çok daha hızlandıracaktır. İyi eğitilmiş, yetenekleri geliştirilmiş, girişimcilik yönü desteklenmiş, istihdam edilerek ekonomi çarklarının içine kazandırılan engelli kardeşlerimiz, aydın ve müreffeh yarınlarımız için önemli birer aktör olacaklardır.

Unutulmamalıdır ki; Engelli vatandaşlarımızın asıl beklentileri, toplumsal duyarlılıktır. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ilk adım olacaktır.

Bugün gelinen noktada ülkemiz genelinde olduğu gibi Osmaniye’mizde de engelli vatandaşlarımızla ilgili eğitim, sağlık, istihdam gibi birçok hizmet alanında çalışmalar yapılmıştır. Bu yönde toplumun tüm kesimleriyle temas, irtibat ve işbirliği halinde çalışıp engelli vatandaşlarımızın herhangi bir eksiklik ve zayıflık hissine kapılmalarına müsaade etmeden, sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayreti içerisindeyiz.

İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri en doğal hakları olan engelli vatandaşlarımızın daima yanlarında ve desteğinde olduğumuzu belirterek Dünya Engelliler Günü’nde, engellerin kaldırıldığı bir dünya için herkesin daha çok gayret göstermesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Ömer Ali TURUNÇ