Türkiye’deki küçük ölçekli sürdürülebilir enerji projeleri için EBRD’den yeni 400 milyon Euro finansman

 

TurSEFF_BasinToplantisiBanka, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nın (TurSEFF) üçüncü aşamasını sunuyor

EBRD, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nı 2010 yılında başlattı

Türkiye’nin düşük-karbonlu ekonomiye doğru ilerleyişini destekleyen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ülkedeki küçük ölçekli sürdürülebilir enerji projelerinin finansmanı için 400 milyon Euro’luk yeni bir finansman paketi sunmaktadır.

Bu yeni fon paketi; asıl hedefi KOBİ’lerin enerji verimliliğini artırmak olan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) aracılığıyla kullandırılacaktır.

Bu proje, Japon Uluslararası İşbirliği Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile birlikte EBRD’nin katılımcı yerel bankalara toplamda 600 milyon Euro finansman sağlamış olduğu ve başarıyla noktalanan ilk iki fazın devamı şeklinde lanse edilmektedir. Bu yeni fazda ilk olarak bankalar ile birlikte leasing firmaları ile ortaklık kurulması ve belediye projelerine finans sağlanması kapsama alanına alınmıştır.

Avrupa Birliği, bu programa, katılım öncesi mali yardım aracı üzerinden, Türkiye Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yakın işbirliğiyle teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında fon sağlayarak destek vermektedir. Bu fon ile EBRD; katılımcı bankalara, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerine finansman arayan özel sektör kuruluşlarına ve belediyelere proje bazında teknik danışmanlık hizmeti sağlayabilmektedir.

EBRD Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Direktörü Terry McCallion projeyle ilgili olarak “TurSEFF, bu tür yatırımları sağlamak için katma değerli hizmetler sunan mükemmel bir üründür. TurSEFF, aynı zamanda paydaşlar arasındaki işbirliğinin büyütülmesi için eşsiz bir programdır. Bu işbirliği çerçevesinde finansal açıdan kazançlı ve çevreci olan bir yatırım ortamı yaratmak amacıyla uluslararası finans kuruluşları (IFIs), yerel ortak bankalar, Temiz Teknoloji Fonu (CTF), Avrupa Birliği (AB) ve yeşil finans uzmanları bir araya gelmektedir. Program, ilk etapta KOBİ’lere odaklanmış olmakla birlikte bu aşamada kurumsal ve ticari sektörleri, finansal kiralama şirketlerini ve belediye müşterilerini de hedef alarak gelişiyor.” demiştir.

Terry Mc Callion sözlerine şöyle devam etmiştir: ‘‘Ayrıca bu Program, sürdürülebilir enerji finansmanı alanında EBRD’nin iki diğer programının geliştirilmesinin de önünü açmıştır. Bu iki Program,  50 milyon Euro’ya kadar projeler için Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (MidSEFF) ve Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı’dır (TuREEFF). 2010 yılındaki CTF’den sağlanan 44 milyon Euro ve AB’den sağlanan 6,7 milyon Euro’luk taahhüt ile birlikte Türk bankaları aracılığıyla piyasaya 2,6 milyar Euro’luk finansman sunulmuştur. Bu sayede, iklim ve donor finansmanı katkılarıyla iş dünyası ve gezegenimiz için mükemmel bir yeşil ekonomi pazarının yaratılmasına yardımcı olunmuştur.”

Vakıfbank, TurSEFF‘in yeni fazına dahil olan ilk banka olmuştur.

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Sn. M. Lütfü Çelebi yaptığı açıklamada “Enerji verimliliği finansmanını daha da yaygınlaştırmak için, iki yeşil finansal ürün geliştirdik. ‘Vakıfbank Ticari Bina Enerji Verimliliği Kredisi’ ve ‘Vakıfbank Elektrik Motorları İyileştirme Kredisi’ adlı ürünler, sürdürülebilir enerji finansmanını daha da teşvik edecek, farkındalığı artıracak ve pazar büyümesini sağlayacaktır. EBRD’nin yeni fonu, bu yeşil ürünlerin pazara arzını destekleyecek, aynı zamanda diğer kaynak verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji projeleri finanse etmemize de yardımcı olacaktır.” demiştir.

TurSEFF III, 7 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da, programın II. aşamasında (2013-2016) finanse edilmiş en başarılı yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin ödüllendirildiği TurSEFF Sürdürülebilir Enerji Mükemmellik Ödülleri Töreni’nde lanse edilmiştir. TurSEFF’in başladığı 2010 yılından bu yana, 860’ı aşkın proje altı yerel banka aracılığıyla finanse edilmiştir.

Bu projeler ile toplam 800.000 aracın karbon salımına karşılık gelen yıllık 2 milyon ton karbondioksit eşdeğeri  azaltım gerçekleşmesi beklenmektedir. Elde edilen toplam enerji tasarruf miktarı Türkiye’de 3 milyon kişinin tükettiği elektriğe tekabül etmektedir.

Yenilenebilir enerji projeleri ile güç ve ısının bir arada kullanıldığı projeler de dâhil olmak üzere TurSEFF’in finanse ettiği kurulu güç kapasitesi yaklaşık 400 MW’dır. Bu pastadan en büyük payı yaklaşık yüzde 50’ye karşılık gelen 200 MW ile güneş enerjisi yatırımları almaktadır.

EBRD, Türkiye’ye 2009 yılında yatırım yapmaya başlamıştır. Banka, bugüne kadar ülke genelinde 200 projeye altyapı, enerji, zirai işletme, endüstri ve finans sahalarındaki yatırımların finansmanı için 8,5 milyar Euro kaynak aktarmıştır. Bankanın ülke genelinde yatırımlarının yaklaşık yüzde 98’i özel sektör yatırımlarıdır.

Türkiye’de EBRD tarafından desteklenen projelerin yarısına yakını sürdürülebilir enerji yatırımlarıdır. 2009’dan beri banka, finanse edilen 75’i aşkın bu tip projeye 3 milyar Euro’dan fazla fon sağlanmıştır. Türkiye’nin en büyük rüzgâr santrallerinden ikisi ve en büyük jeotermal santrali (Avrupa’nın en büyük ikinci büyük jeotermal projesi) finanse edilen yatırımlar arasındadır.

EBRD, aynı zamanda yenilenebilir enerji projelerine daha çok yatırım yapılmasını sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk Ulusal Yenilenebilir Enerji Aksiyon Planının geliştirilmesine katkıda bulunmuş ve ilave olarak geniş kapsamlı, sektör bazlı kaynak verimliliği önlemlerini içeren ve Türkiye’nin 2023 enerji verimliliği hedeflerine erişmesini hedef alan Ulusal Enerji Verimliliği Aksiyon Planı’nın hazırlanmasını da desteklemiştir.

Hasan KILIÇ