TÜRKÇE ÖĞRENEN 13 KURSİYER SERTİFİKA SEVİNCİ YAŞADI

TÜRKÇE EĞİTİMİ SERTİFİKASIOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından 10.12.2019 – 25.12.2019 tarihleri arasında düzenlenen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” sertifika programını tamamlayan 13 kursiyere sertifikaları TÖMER binasında düzenlenen törenle verildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün katılımıyla gerçekleşen sertifika törenine TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Demiral, TÖMER Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Funda Yıldırım ve Öğr. Gör. Muhammed Tayyip Zorlu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sema Özher Koç, Doç. Dr. Yunus Kaplan ile kursiyerler hazır bulundu.

Düzenlenen sertifika töreninde sertifika almaya hak kazananları tebrik ederek konuşmasına başlayan TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Demiral, “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne her anlamda katkıda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e teşekkür ediyorum” dedi.

OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise kursu başarıyla tamamlayanları tebrik etti.

TÜRKÇENİN ÖNEMİ

Türkçe, bugünkü milletlerin birçoğu ortada yokken Türk milleti tarafından konuşma ve yazı dili olarak on binlerce yıl önce ortaya çıkmış bir dildir. Geçen yüzyıllar boyunca milletimizin ahlakını, kültürünü, yaşayışını, inancını, değerlerini, düşünce tarzını, sanata bakışını, bilimsel çalışmalarını vs. bizi biz yapan hemen her şeyi bugünlere ulaştırmıştır. Bu anlamda dilimiz bir koruyucu görevi üstlenerek, milletimizin yüzyıllar boyunca millî benliğini yaşatmasını sağlamıştır.

“TÜRK DİLİ, TÜRK MİLLETİNİN KALBİDİR, ZİHNİDİR.

Türk dilinin milletimiz için önemini anlatırken bile, Türkçe’nin gücüne muhtacız. Bugün dili bir kenara koyarak düşünülebilecek bir millet yaşamı mümkün değildir. Ulu Önder Atatürk bunu şöyle özetlemiştir:

Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, geleneklerinin, hatıralarının, menfaatlerinin… kısacası, bugün kendi milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” (Orhan KUTLU)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİ

Türkiye’nin dünya ülkeleri ile ticari, askeri ve siyasi alanlarda ilişkilerinin gelişip artmasıyla Avrupa, Amerika, Afrika ve özellikle “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar” kapsamında Türkçe öğrenmeye karşı duyulan ilgi, günden güne giderek çoğalmaktadır.

Yabancılara Türkçe öğretimi, ülkemizde son zamanlarda önem kazanan bir alandır. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Eğitimi Hızlandırılmış Sertifika Programı‘nın amacı, kursiyerlere Türkçe eğitiminde çağdaş yöntem ve teknikleri kazandırmak, materyal hazırlanması ve kullanımı hakkında teorik ve uygulamalı bilgilendirme yapmak ve Avrupa Ortak Çerçeve Metni ölçütlerine göre öğrenende dört temel dil becerisini geliştirme yöntemlerini teorik ve uygulama örnekleriyle kazandırmaktır.

Ayrıca, dil bilgisi ve kavramsal alan yaklaşımı ile kelime öğretimini sağlamak, alanda gelişen teknoloji olanaklarını ve yöntem kitaplarını tanıtmak, kursiyerlerin çok kültürlü sınıflarda doğru iletişim kurmalarını sağlamak ve kültür aktarımı yöntemlerini tanıtarak alanda çalışan ve çalışacak olan öğretmenlerin teorik ve uygulamaya yönelik gereksinimlerini karşılamak da hedeflenmektedir.

Hasan KILIÇ