TÜRK TARIMINDA ARTIK KADIN ÇİFTÇİLER DA VAR

 

 

Tarımda Genç Kadın Çiftçiler Projesi.Girsimcilik Eğitimi 3 grup ve 4.grup.Osmaniye’de Tarımda Genç Kadın Çiftçiler Projesi  3. Ve 4. Grup eğitim çalışmalarına başlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından Tarımsal üretim sürecinin her aşamasında bulunan kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin yapılması ve kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla bağcılıktan hayvancılığa, meyvecilikten seracılığa, arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok tarımsal konularda çeşitli yayım teknikleri kullanılarak 81 ilde eğitimler veriliyor.

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi 2000 yılından itibaren yürütülen bir projedir. Proje ile kırsal alanda yaşayan kadınları tarımsal konularda ve ekonomik faaliyetlerde eğitim – yayım yöntemleri ile eğitmek, tarımsal üretimdeki kaliteyi artırmak, kalkınmada kadınların daha aktif rol almalarını sağlamak ve kırsaldaki kadının ekonomik ve sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek amaçlanmıştır.

Proje kapsamında bugüne kadar oluşturulan kadın çiftçi ilgi gruplarına proje  illerinde yürütülecek proje konularına göre yoğun tarımsal eğitimler verildi, bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmış, girdi temini yapılarak (tohum, fide, gübre, fidan, kovan, tarım ilaçları, sera malzemeleri, süt sağım aleti vb.) proje çalışmaları desteklendi.

Tarımın içinde en çok var olan ancak tarımsal yeniliklerden en geç haberdar olan kadın çiftçilere daha verimli bir tarım için bilgi yöntem sağlamak, kaynakları daha etkin yönetebilmek, kullanabilmek, yeni teknolojileri öğretmek ve uygulatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve İl Müdürlükleri koordinasyonuyla 2015 yılında “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor” programı başlatılmıştır. Böylece tarımda kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması sağlandı.

2015 yılında seçilmiş 13 ilde tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen yayım projeleri kapsamında 1.099 kadın çiftçi eğitildi.

Osmaniye Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Feride DEMİR, genç kadınların Türk Tarımında üreteci olarak yer almalarının istihdam ve ülke ekonomisine katkı bakımından son derece önemli ve faydalı olduğunu söyledi. Hasan KILIÇ