Türk Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Sistemine Tepki!

Türk Sağlık-Sen döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istediTürk Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi tarafından mevcut Döner Sermaye Sistemi ile ilgili açıklama yapıldı.

Türk Sağlık-Sen Osmaniye Şube BaşkanıFatih Üstüneryaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bilinmelidir ki; son 10 yılda ülkemizde döner sermaye kadar eriyen hiçbir ücret olmamıştır. Çalışanların 5 yıl önceki döner sermaye ücretlerini mumla aramaları, durumun vahametini de açıkça göstermektedir. Bugün, döner sermaye sisteminden memnun olan, bir tek sağlık çalışanı kalmamıştır. Herkes muzdarip ve şikâyetçidir. Artık sistemin; ne savunulacak, ne de çalışana bir faydasının olmadığı gün gibi aşikârdır. Döner sermaye sistemindeki adaletsizliği, yanlışlığı ve çarpıklığı sağır sultan bile duyar iken, ne acıdır ki; bakanlık yetkilileri duymazdan ve görmezden gelmiştir. Türk Sağlık-Sen olarak; bu vurdumduymazlığa son verilmesi için, geçtiğimiz aylarda çalışanların döner sermaye taleplerini içeren binlerce dilekçeyi Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e teslim ettik. Her iki kurumun yöneticilerine de bu durum defalarca anlattık.

Sayın Bakan, yaklaşık bir yıl önce döner sermaye yönetmeliğinde değişiklik yapılacağını hem Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci’ye söylemiş hem de kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak; Aradan geçen sürede ne yazık ki; hala bir somut adım atılmamıştır. Eskiler “Et-tekraru Ahsen, velev kaneyüz seksen” demişler. Yani Yüz Seksen kerede olsa, tekrar etmek güzeldir. Biz döner sermayeler ile ilgili sorunlara değil 180, 1800 kez dikkat çektik. Fakat yanlışta ısrar edilmeye ve sorunlar görmezden gelinmeye devam ediliyor.

Türk Sağlık-Sen olarak; sağlık çalışanlarının sesi olmak ve döner sermaye taleplerimizi yüksek perdeden aktarmak için bir kez daha alanlara çıktık. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; Kırk yamalı bohçaya dönen, kokuşmuş ve tel tel dökülen bu sistem, baştan aşağı yeniden revize edilmelidir. Revize edilirken de, sağlık çalışanları sistemin merkezine yerleştirilmeli ve adalet sağlanmalıdır. Hiçbir sağlık çalışanı ötekileştirilmemeli ve mağdur edilmemelidir. Sağlık çalışanlarının alın teriyle elde edilen gelir, kurumların finansal sıkıntılarına heba edilmemeli ve öncelik fedakâr sağlık emekçisinin olmalıdır.

Günümüz enflasyonu dikkate alınarak katsayılar yeniden belirlenmeli ve döner sermayeler yükseltilmelidir. Taban ücretler arttırılmalı ve her türlü izinlerde kesintiler son bulmalıdır. Döner sermayelerimiz mutlaka emekliliğe yansıtılmalı ve emeklilikte sağlık çalışanlarını bekleyen sefalete bir son verilmelidir.

Kıymetli Basın Mensupları; Sistem karmaşık, sorun büyüktür. Ama kamu iradesi de bunu çözecek güçtedir. Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerinde görev yapan fedakâr sağlık çalışanları da sorunun çözülmesini dört gözle beklemektedirler.

Yöneticilere sesleniyoruz; Artık yeter! Sağlık çalışanlarının sabır taşı çatlamış ve bıçak kemiğe dayanmıştır. Bütün sağlık çalışanlarının bütünleşeceği ve kabul edeceği yeni bir döner sermaye sistemi için gerekli düzenlemeleri bir an önce yapınız ve bu sorunu kökten çözünüz. Çalışanın emeğinin karşılığı teslim edilmeli ve ekmeğiyle oynanmamalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak adaletli bir döner sermaye düzeni kurulana, çalışanların aldığı ücretler makul bir düzeye çıkarılana ve talepleri karşılana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir an bile geri durmayacağız. Ekmek kavgamızda ne yılgınlık gösteririz ne de vazgeçeriz.”

Ali Celal KAYMAK