Türk Ocakları’nın 105. Yılı nedeniyle program düzenlenecek

 

Mehmet CetinkayaOsmaniye Türk Ocağı tarafından Türk Ocakları’nın 105. Yılı nedeniyle Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) konferans salonunda bir program düzenlenecek.

Türk Ocakları Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Çetinkaya kuruluş yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşu olan ve bir asrı geçen mazisiyle Çanakkale savaşları, işgal yılları ve milli mücadelede de etkin çalışmalar yapan Türk Ocakları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da aktif görev almıştır. Tarihte kurduğumuz en büyük devletin, Devlet-i Aliyye’nin dağılma döneminde, bundan 105 yıl önce kutlu bir Ocak kuruldu. Vatan ve millet aşkıyla dolu 190 Tıbbiyeli öğrenci, Türklüğün makûs talihini yenmek için Türk milliyetçisi büyüklerine mektuplar yazdılar. Onlar da bu aziz millete hizmet için Türk Ocağı’nı kurdular. Türk milletini fikir, ilim, sanat, ekonomi, eğitim vb. bütün alanlarda yüceltmek ülküsüyle şaha kalkan Türk Ocaklılar, Balkan savaşları, Birinci Dünya Harbi ve Millî Mücadelenin yaşandığı on yıllık savaş döneminde sadece fikrî önderlik yapmadılar, fiilen cephelerde savaştılar. İşgal yıllarında emperyalistlere ilk direnenler de onlardı, kapılarına ilk kilit vurulanlar da…Ama yılmadılar ve Anadolu’da Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde yeniden diriliş hareketinde mücadelelerini sürdürdüler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük ettiler. Türk Ocaklılar olarak bizler, içinden geçtiğimiz zor süreçte daima milletimizin, devletimizin ve demokrasimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Türklüğün, İslam âleminin ve insanlığın geleceği için, adalet, merhamet ve hürriyet ilkelerini özümsemiş; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür gelecek nesillerin yetişmesi için yürütmekte olduğumuz faaliyetleri yeni bir anlayışla devam ettireceğiz. Türk dünyasının mazlumlarının sesi olmaya devam edeceğiz. Medeniyetimizi yeniden inşa davasının ısrarlı ve yılmaz neferleri olacağız. Türk devleti olarak, Türk devletleri ve toplulukları arasındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi suretiyle insanlığa gerçekten alternatif bir model sunmak için gereken birikime sahip olduğumuza yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle, vatan için canlarını feda eden, bayrağımıza al rengini veren aziz şehitlerimizi, Alp Er Tunga’dan, Bumin Kağan’a, Satuk Buğra Han’dan Kutalmış oğlu Süleyman Şah’a, Fatih Sultan Mehmed Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e; Kaşgarlı Mahmud’dan Mimar Sinan’a, Farabî’den Nizamülmülk’e, Hoca Ahmed Yesevi’den Yunus Emre’ye Türk milletine hizmet eden bütün geçmiş büyüklerimizi; Türk Ocaklarının kurucularını, dar-ı bekaya irtihal eden hizmetkârlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Türklüğün kutlu ocağı ebediyyen tütsün. Türk milleti var olsun. Devletimiz ilelebet payidar olsun.”

Mehmet Çetinkaya, 01 Nisan Cumartesi günü saat 16.30’da OTSO konferans salonundaki programda Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı öğretim üyelerinden; Prof.Dr. Babek KURBANOV’un “Nevruz Türk Dünyasında sosyal bir etkinlik” başlıklı konuşması, Prof. Dr. İlgar İMAMVERDİYEV ve öğrencilerinin Türk Dünyasından halk müziği örnekleri sunumu yer alacağını belirterek, tüm Ocak gönüllülerini programa davet etti.

Ali Celal KAYMAK