TÜRK-İŞ, VERGİ DÜZENİNDE DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

osmaniye il özel idaresiTürk-iş İl Temsilcisi Ömer Ulutaş, vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep etti.

 İl Özel İdaresi önünde Yol-İş İşyeri Baş Temsilcisi Nazım Taş ile birlikte basın açıklaması yapan Ulutaş, Türkiye’de vergi alanında yapılacak bir ‘reform’ ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır.” dedi.

 Ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunduğunu belirten Ömer Ulutaş, “İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor.” diye konuştu.

Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğuna dikkat çeken Türk-iş İl Temsilcisi Ömer Ulutaş,Ücretli çalışanlar üzerinde

Hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hâsılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4.500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3.409 TL net ücret alırken Haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 3.218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, yılsonunda 349 TL eksilerek 3.060 TL’ye geriliyor.” dedi.

TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifinin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmadığını, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmediğini öne süren Ulutaş, “Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasının sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz, vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması

Ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Ekonomide sağlanan değerin daha adaletli paylaşılması ancak bu şekilde mümkün olur. TÜRK-İŞ olarak, bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Hasan KILIÇ