TÜKETİCİ HUKUKU SEMİNERİ BUGÜN

baroTürkiye Barolar Birliği (TBB) ve Osmaniye Barosu  işbirliği ile 14.12.2019 Cumartesi günü (bugün)  Saat:11.00 da Meslek İçi Eğitimi Kapsamında Baro Hizmet Binası Prof.Dr.Av.Metin FEYZİOĞLU Konferans Salonunda, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ayşe KÖSEYENER yönetiminde,Emekli Hakim Naci ÖZDAMAR ve İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Şükran EROĞLU’nun, eğitimci olarak  katılacakları “TÜKETİCİ HUKUKU” konusunda Meslek İçi Eğitim Semineri düzenlenecek.

Baro Başkanı Av. İbrahim Halil YAVUZDOĞAN, seminere tüm avukatların katılımını beklediklerini belirterek;  “Seminere katılan meslektaşlarımıza TBB tarafından Katılım Belgesi verilecektir” dedi.

TÜKETİCİ HUKUKU

Sanayinin ve ticaretin gelişmesi ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları ve dolayısı ile TÜKETİCİ HUKUKU beraberinde gelişmiştir.

Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamış, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir yer tutan tüketici hakları, oldukça kolay başvuru yolları ile zahmetsiz ve masrafsız bir şekilde tüketicilerin haklarına ulaşması imkanı sunmaktadır. Zengin ve güçlü satıcı/sağlayıcılar karşısında tüketiciler korunarak pozitif bir ayrımcılığa gidilmiştir. Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün şuurlanan tüketiciler, haklarını aramak istemekte, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır.

Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek, mal ve hizmetlere kalite ve ticarete düzen getirebilmek için devamlı olarak yenilenen ve gelişen bu hukuk dalında ofisimiz, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Tüketici hukuku alanında verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

DAVA VEKİLLİĞİ HİZMETLERİ

  1. Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar 2. Ayıplı Mallardan doğan davalar 3. Ayıplı hizmetlerden doğan davalar 4. Devre tatillerden doğan davalar 5. Garantili mallardan doğan davalar 6. Haksız şartlardan doğan davalar 7. Kapıdan satış – mesafeli satışlardan doğan davalar 8. Kredi kartı sözleşmelerinden ve kullanımından doğan davalar 9. Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar 10. Paket turlardan doğan davalar 11. Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar 12. TOKİ sözleşmelerinden doğan davalar 13. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar 14. Tüketici kredilerinden doğan davalar 15. Tüketicilerin Reklam Kuruluna yapması gereken başvurular 16. Tüketicilerin Rekabet Kuruluna yapması gereken başvurular

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Abonelik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 2. Devre tatil sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 3. İşletmenin tüketici hukukuna uygunluğunun denetlenmesi 4. Kapıdan satış ve mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 5. Kapıdan satış sertifikaları için gereken başvurular 6. Konut finansmanı ve tüketici kredileri sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 7. Mal veya hizmet satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 8. Mesafeli satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 9. Paket tur sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve tüketici hukuku 10. Taksitli ve kampanyalı satış sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi 11. Ticari reklam ve ilanların Tüketici hukuku çerçevesinde denetlenmesi, düzenlenmesi 12. Tüketici Sözleşmelerinin kanuna uygun şekilde hazırlanması ve denetimi 13. Tüketici şikâyet hattı kurulması ve tüketicilerin şikâyetlerini bizzat cevaplandırma 14. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık verilmesi

Kaynak: https://www.batur.av.tr/

Hasan KILIÇ