TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM VE KALİTELİ HAYAT İÇİN HAVAMIZI KORUYALIM

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden DuyuruOsmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Hava Kirliliği ve alınması gereken önlemler hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle: “Hava kirliliği; doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürür. Günümüzde hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlar yaygın olarak yaşanmaktadır.  Hava kirliliğinin başlıca kaynakları; sanayi, motorlu kara taşıtları ve ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlardır. Özelikle partiküller, başta akciğer kanserine, kronik bronşite, astıma, ani kalp krizlerine, kalp ritim bozukluklarına, inmelere yol açmakta, çocuklarda ise  astım prevalansında artışa, akciğer fonksiyon bozukluklarına, otizme neden olmaktadır.

İlimizde; Hava kirliliği ile mücadele kapsamında yapılan iş ve işlemler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüz teknik personelince yerli ve ithal torbalı kömürler başta olmak üzere hava kirliliğinin önlenmesinde sürekli denetimler gerçekleştirilmekte, analizler ve ölçümler yapılmakta/yaptırılmaktadır. Hava kirliliği ile mücadelede İl Müdürlüğümüzün tek başına denetimler yapması yetersiz kalacağından topyekün mücadele için bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili vatandaşlarımıza düşen görevler şunlardır;

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün izin verdiği Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesine sahip kömür satıcılarından kömür alınması.

•Kaçak, izinsiz ve torbasız kömürlerin alınmaması.

•Kalorifer kazanı kullanıcılarının Ateşçi Belgesinin olmasına dikkat edilmesi (İşini iyi bilen bir kalorifer ateşçisi ile bilmeyen bir kalorifer ateşçisi arasında yüzde 20’lere varan bir yakıt tasarrufu da söz konusudur).

•Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun olarak yakılması ve işletme kurallarına uygun olarak çalıştırılması.

• Yakıt olarak lastik, plastik, naylon, çöp, fıstık kabuğu, yanık yağ gibi malzemelerin yakılmaması, bu yakıtları yakanların ilgili birimlere bildirilmesi.

• Sobalarda TSE belgesinin olmasına dikkat edilmesi.

• Alttan yakmalı ve teneke sobaların kullanılmaması.

• Kış sezonu boyunca baca temizliğinin yapılması.

• Soba yakarken ilk tutuşturma ateşinin üstten yapılması ve sobaya poşetle kömür atılmaması.

• Sıvı yakıtlı yanma sistemlerinde kalorifer (kal-yak) yakıtı kullanılması, ham petrol, yanık yağ veya bunların karışımı yakıtların kullanılmaması.

• Binaların ve sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümleri yapılmalıdır. Emisyon değerleri uygun olmayan bacalara filtre sistemi uygulanması.

• Kazan, soba ve baca temizlikleri zamanında yapılması.

• Araçların egzoz gazı emisyon ölçümlerini zamanında yaptırmaya dikkat edilmesi gerekmektedir. 

İlimizde Bakanlığımıza ait Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile anlık online ölçümler yapılmakta olup, bu ölçümleri isteyen herkes http://www.havaizleme.gov.tr internet adresinden temin edebilmektedir.

Halkımız, Hava Kirliliği ile ilgili şikayet, öneri ve dileklerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (03288261510), Zabıta Müdürlüğü (Alo 153) ve ALO 181 Çevre Hattı, osmaniye @csb.gov.tr e-mail adresi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalları ile bildirilebilir.

Ayrıca;2872 sayılı Çevre Kanunu ve 12.03.2019 tarih ve 97 no’lu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (MÇK) doğrultusunda 2019 yılında; İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından İl Müdürlüğümüze gönderilen tutanaklar teknik personelimizce incelenmiş olup, İl genelinde anız yangını çıkardığı tespit edilen şahıslara (100 kişi) 31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2019/1 sayılı Tebliğde belirtilen güncellemeye istinaden dekar başına 60,11 TL olacak şekilde İl Müdürlüğümüzce idari para cezası (Toplam =108.919,32 Türk Lirası) uygulanmıştır.”

Ali Celal KAYMAK