TATARLI HÜYÜK KAZILARI KONFERANSI YAPILDI

oküOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Topluluğu tarafından Üniversite Kütüphane Konferans Salonunda “Kilikya Arkeolojisine Yeni Katkılar: Tatarlı Höyük Kazıları” başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansa OKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyüp Tel, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Demiral, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Tuğcu, Dr. Öğretim Üyesi Ayça Gerçek, Araştırma Görevlisi Hakan Gerçek, Osmaniye Kent Müzesi İdari Sorumlusu Eşe Erat, Üniversite idari personeli ve Üniversite Arkeoloji Bölümü öğrencileri katıldı.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Tatarlı Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, “Kilikya Arkeolojisine Yeni Katkılar: Tatarlı Höyük Kazıları” başlıklı sunum yaptı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyüp Tel ve Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Tuğcu, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Tatarlı Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer’e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Konferansın sonunda Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Tatarlı Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer’e çiçek takdimi yaparken Teşekkür Belgesini ise Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyüp Tel takdim etti.

TATARLI HÖYÜK KAZISITatarlı Höyük, Adana’nın Ceyhan İlçesi’nin sınırları içinde yer almaktadır. İlçenin yaklaşık 24 km. doğusunda ve Osmaniye sınırındaki Mustafabeyli Mahallesi’nin 5 km. kuzeyindeki Tatarlı (Yedioluk) Mahallesi’ndedir. Tatarlı Höyük Kazıları, 2007 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer’in başkanlığında sürdürülmektedir.

Tatarlı Höyük, Neolitik Dönemden Geç Hellenistik Dönem sonuna kadar kesintisiz bir iskân sergileyen bölgedeki ender höyüklerden birisidir. Gerek konumu ve gerekse yakın çevresindeki su kaynaklarının/pınarların bolluğu yerleşimin her dönemde iskân görmesine sebep olmuştur. 2010 yılı kazı dönemine ait olan hayvan kemikleri höyüğün Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı, Orta ve Geç Demir Çağı ve Helenistik tabakalarından ele geçmiştir. Faunayı oluşturan hayvan kemikleri üzerinde aile ve cins/tür sınıflandırılması yapılmıştır.

Kemikler üzerinde yapılan incelemeler tanımlanabilen cins\türlerin memeli sınıfına ait olduğunu göstermektedir. Faunanın büyük bir bölümü evcil memelilerden oluşmakta, çoğunluk koyun ve keçilerden (%45.39) meydana gelmektedir. Fauna içinde yabani hayvan (%16.21) örneklerine rastlanması avcılık faaliyetlerinin devam ettiğini göstermektedir.

 

Höyük ilk olarak M.W. Seton-Williams’ın bölgede yaptığı yüzey araştırması sırasında tespit edilmiş, 2005 yılında Çukurova Üniversitesi’nden Y. Doç. Dr. K. Serdar Girginer başkanlığında Kilikya Yüzey Araştırması sırasında ziyaret edilmiştir. 2007 yılında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. K.Serdar Girginer’in başkanlığında Bakanlar Kurulu kararı ile ilk kez bilimsel kazılar başlatılmış olup, çalışmalar halen devam etmektedir.          Bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında höyükte Neolitik, Kalkolitik, Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı, Demir Çağı, Hellenistik ve post-Roma dönemlerinin varlığı tespit edilmiştir. Höyükte tespit edilen tabakalaşma durumu aşağıda verilmiştir.          Yapıdan ele geçen buluntular Tatarlı Höyük’ün Hitit dünyasıyla ilişkisine ışık tutmaktadır. Tatarlı Höyük’ün Hitit dünyasıyla ilişkisini ortaya koyan buluntular arasında seramiklerin yanı sıra hiyeroglifli-hiyeroglifsiz bullalar ve hiyeroglifli bir damga mühür de bulunmaktadır.          Orta Tunç Çağı’nda Kuzey Suriye Bölgesi’nin kültürel etkisini gösterir buluntular ele geçmiştir. Suriye-Kilikya boyalı grubuna ait testi ve çanaklar, mühürler ve figürinler bu etkileşimi ortaya koymaktadır. Bu dönemde aynı zamanda Tatarlı Höyük’ün en erken Kıbrıs bağlantısını ortaya koyan ve Anadolu’da az örnekle temsil edilen ‘White Painted Pendant Line Style’ seramiğine ait bir testi parçası da ele geçmiştir. MÖ 17-16. yy.’a tarihlenen bu parçayla aynı konteks içinde Tatarlı Höyük’ün kutsal bir merkez olduğunu ortaya koyan buluntular oldukça önemlidir. Bu eserler arasında bugüne kadar sayısı 10’u bulan ördek biçimli sunu kapları, boğa ritonları ve halka biçimli bir kap yer almaktadır.          Tatarlı Höyük, Hitit yazılı belgeleri ve ele geçen buluntular ışığında Kizzuwatna’nın kutsal kenti ve Hitit Kralı III. Hattuşili’nin karısı Puduhepa’nın memleketi olan Luhuzattia-Lawazantiya-Lusanda kenti ile eşitlenmek istenmektedir.

.Hasan KILIÇ