Tarımsal Ürünlere yüzde 50 HİBE desteği verilecek

 

Tarımsal Ürünlere Hibe Desteği başvuruları başladıGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızca yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Yatırımlar kapsamında yapılacak tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve tarımsal üretime yönelik aşağıda belirtilen yatırımlara yüzde 50 HİBE desteği verilecek.

Konru ile ilgili açıklama yapan Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, “21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bu Tebliğin (2016/37) amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamaktır” dedi.

Destekleme yapılacak yatırımlar şöyle açıklandı:

1- EKONOMİK YATIRIM KONULARI:

 1. a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

 1. d) Çelik silo,
 2. e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 4. g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 1. h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırımlar için kimler başvurabilir? Şahıslar ve tüzel kişilikler;

Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şeklinde kurulmuş olan şirketler,

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, birlikler ve üretici birlikleri başvurabilir.

Başvuru tarihleri: 21.10.2016 tarihi itibarıyla başlamış olup, 45 gün içerisinde elektronik ortamda başvurular yapılacaktır. Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 1. a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
 2. b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
 3. c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

 1. d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
 2. e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
 3. f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
 4. g) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,  üst limitini geçemez.

(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 1. a) Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası,
 2. b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,
 3. c) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.

Destekleme yapılacak tesisler ile ilgili bilgi de veren İbrahim sağlam, “Bu tür tesislere örnek olarak süt ve süt ürünleri (yoğurt, ayran, peynir vb), et ve et ürünleri (sucuk, sosis vb), zeytinyağı üretim tesisi, salamura zeytin üretim tesisi, meyve suyu tesisleri, meyve – sebze paketleme, soğuk hava depoları, kurutma tesisleri, bakliyat paketleme, bal paketleme, yerfıstığı işleme ve değerlendirme tesisleri, tüm tarımsal tesis yapacak yatırımcıların projelerini beklemekteyiz. Amacımız üretimi bu tesisler vasıtasıyla teşvik etmek, tarımsal sanayiyi yaygın hale getirmek ve tarımı sanayiye entegre etmek bu sayede tarımı ve çiftçilerimizi istenilen seviyeye yükseltmektir. 11. etap proje başvuruları başlamış olup, tüm çiftçi, esnaf ve yatırımcıları, iş adamlarımızı ve girişimcileri daha fazla bilgi için Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüze bekliyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak yatırımcılara her konuda yardıma hazırız” diye konuştu.

Ali Celal KAYMAK