SATRANÇTA GELENEK DEĞİŞMEDİ

IMG_15396.Sınıf öğrencilerinden İsmail Eren BOLAT 1. olurken, M. Çağrı AVCI 2., Hilal Ceren AVCI 6., Ahmet Arif ÖZTÜRK 7., Mehmet Emin KAYNAR 9. Oldu

 Osmaniye Özel Bilim Koleji, Çocuk Şenlikleri Turnuvası’nda yine birinciliği kimseye bırakmadı.

Zorlu geçen müsabakalar neticesinde, 6. Sınıf öğrencilerinden İsmail Eren BOLAT 1. olurken, M. Çağrı AVCI  2., Hilal Ceren AVCI 6., Ahmet Arif ÖZTÜRK 7., Mehmet Emin KAYNAR 9. Oldu.

Ayrıca ilkokul kademesinde  Abdullah KARATAŞ ise 9. olarak okulunu gururlandırdı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada “Turnuvanın hazırlanmasında emeği geçenlere, okulumuz öğrencilerine ve satranç öğretmenimiz Atilla BOZDOĞAN Bey’e teşekkür ederiz” denildi.

SATRANÇ SPORUNUN FAYDALARI

 • Özellikle çocukluk çağındaki kişilerin kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur
 • Olaylar karşısında hızlı ve doğru düşünebilmeyi sağlar, Yaşanan durum karşısında doğru yorumlar yapabilmeyi geliştirir
 • Olgun bir kimlik ve kişilik kazandırır ve kişinin bu yönünü daha da geliştirmesini sağlar
 • Alt Beyin ve Üst Beyin arasındaki korelasyonu arttırır.
 • Satranç oyuncularına yapılan otopsilerde, Beyinin giruslarının artığı belirgin bir şekilde görülmüştür.
 • Nöronal ileti hızını belirgin derecede artırır.
 • Reflekslerin gelişmesini sağlar
 • Cesaret aşılar
 • Zamanı kullanmayı öğretir
 • Tasarrufu öğretir
 • Yeri geldiğinde yeterinden fazla bonkör olmayı öğretir
 • Kazanmak için bazı kayıpların gerekli olduğunu kavramayı sağlar
 • Merkezi düşünce yapısını aşılar
 • Kütlesel hareketin avantajları öğretir, Tek başına bir birey yerine bir topluluğun daha önemli olduğu kavramı aşılar, Toplum için yaşamayı ve bunun önemini algılar.
 • Kazanmak için Tek bir yolun olmadığını öğretir, Kazanca giden yolları bulmayı öğretir.
 • Görsel zekayı geliştirir, Görsel hafızayı kamçılar,
 • Özgüveni artırır
 • Bireyin kendisini daha iyi tanımasına olanak sağlar, bu sayede bireyin daha başarılı olabileceği yetenekleri gün ışığına çıkarmasını sağlar,özgüveni sayesinde kendi hakkında doğru kararlar verir
 • Tüm dikkatini bir yerde toplamayı öğretir, kişi uzun süre satranç oynamışsa eğer dikkati toplama bir alışkanlık haline gelmiştir.
 • Satranç oyuncusunun derslere karşı ilgisi artar, ders konularını daha iyi anlar ve kavrar. Bilimsel düşünme yeteneğinin temelleri satranç oyununda vardır. Hipotez kurmayı satranç oyunundaki kurguları ile geliştirir, araştırma yapmayı aşılar ve yaptığı araştırmaların sonuçlarını değerlendirmeyi öğretir.
 • Satranç bir öğrenme aracıdır.
 • Kişiye belirli ölçüde şüpheci bir kimlik kazandırır, (Rakibin hamlelerini analiz ederken kinden fazla değil) Körü körüne bir şeye inanmak yerine bunu araştırıp bilimsel temeller üzerine oturtup inancını daha da sağlam temellere oturtmayı yeğletir,
 • Öğrenme yeteneğini artırır, Öğrenmek istediği konuyu araştırmayı öğretir , konuları ezberlemek yerine temel mantığı bulmayı öğretir.
 • Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 • Plan yapma , muhakeme gücünü artırır aynı zamanda bunların ne kadar önemli olduğunun kavranmasını sağlar ,
 • Sabırlı olmayı öğretir.
 • Sistemli ve disiplinli çalışmayı öğretir, Bu sayede başarı keyfini yaşatır, olumsuzluklar karşısında daha dirençli bir kişilik sağlar.Başarısızlıkları başarıya dönüştürmenin formüllerini bulmayı öğretir
 • Mücadeleci bir ruh kazandırır. Olaylar karşısında daha dirayetli olmayı sağlatır.
 • Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
 • Her başarı yeni bir başarının işaretçisidir.Satranç oyuncusu oyunlarında kazanma duygusunun verdiği haz gibi hayatta da başarının tadını alan bir kişinin davrandığı gibi daha yeni başarılara imza atma isteğini kamçılar.
 • Hayal gücünü artırır, Hep yeni hedefler aramayı aşılar , bu yeni hedefleri başarıya dönüştürmek için çabayı ve motivasyonu artırır.
 • Kendini daha iyi tanımayı öğretir, Eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri tamamlama düşüncesini ve bunun  için uğraşı artırır.
 • Toplum içinde yaşamak için gerekli ve uyulması gereken temel kuralları hızlı kavramayı ve bu kurallarla birlikte yaşamayı benimsetir, Oyun içinde Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
 • Yeni dostluklar kurmayı sağlar, öyle ki bu dostluklar birçok sosyal davranışla elde edilen dostluklardan daha sağlam temeller içerir,Sosyal bir kimlik sağlar bu sayede  sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.
 • Ödül ve ceza kavramını pekiştirir. Oyun sırasında yapılan doğru hamlelerin ona büyük ödüller getireceğini bilir, yapılan kötü hamlenin ise ona pahalıya mal olacağını bilir, Toplumda da davranışların benzer şekilde ödül ve cezalarla karşılandığını bilir ve buna çok kolay adapte olur.
 • Pratik yapmanın önemini kavratır.
 • Satranç tam olarak kullanıldığında iyi bir düşünme sistemi üretir.
 • Rekabet duygusunu geliştirir. Rekabet ilgiyi arttırır, zihinsel dikkati yükseltir, yüksek seviyelerdeki başarıyı ortaya çıkarır.
 • Oynamak üzerine kurulmuş bir öğrenme ortamı öğrencilerin öğrenmek üzerine olan tutumları üzerinde pozitif etkileri olur.
 • İyi satranç oynamakla, üç boyutlu, sayısal,ve  idari yetenekler arasında belirgin bir korelasyon vardır.Bu korelasyonu sağlamak sadece bir iki yeteneğin sonucu değildir, bu çoğunlukla tahta başında elde edilen birçok yetenekle olur.Satranç bireyin, bütün yeteneklerini kullandığı bir oyundu.
 • Satranç Bireyin sayısal ve sözel yetenekleri belirgin düzeyde artırır.
 • Satranç çocukları daha zeki yapar!
 • ilkokul öğrencilerinin yüksek dereceli oyuncuların arasında yer alması halinde, bu çocuklarında yetişkinler kadar karmaşık problemlerin üstesinden gelebileceği sonucuna kolaylıkla varılır..
 • Satranç oynayanların okuma yetenekleri belirgin bir şekilde arttırdığını kesin bir şekilde ortaya koymuştur.
 • Geometrik düşünce yapısını geliştirir.
 • Matematik ve hesap yeteneğini artırır.

 

FATMA ERSOY