Sağlam’dan Nitratlı Gübrelerin Kullandırılması açıklaması

 

Sağlam’dan Nitratlı Gübrelerin Kullandırılması açıklamasıOsmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, Nitratlı Gübrelerin Kullandırılmasına ait açıklama yaptı.

Sağlam açıklamasında şunları söyledi: “Üretici-ithalatçı firmalardan bayi/dağıtıcılara satış yapılması; Üretici/İthalatçı firmalar sevkiyat işlemlerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden yapacaktır. Gübre Kayıt Sistemine kayıtlı olmayan dağıtıcılara/bayilere kesinlikle sevkiyat yapılmayacaktır. Üretici/Dağıtıcı firma, sadece Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 21 ve 26 CAN) satış ve sevkiyat bilgilerini Gübre Kayıt ve Takip Sistemi’ne kaydederek, Sevkiyat Belgesi Çıktısını alacaktır. Bu belge ve Yol Kontrol Belgesi taşıma aracına verilecektir. Dağıtıcı/Bayi-Çiftçi- İl/İlçe Müdürlüğü İşlemleri; Dağıtıcıdan/Bayiden Dağıtıcıya/Bayi’ye yüzde 21 ve 26 CAN gübresi satışı kesinlikle yasaktır. Gübre alacak çiftçiler, ÇKS veya Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine (TUKAS) kayıtlı olmak zorundadır. İl/İlçe Müdürlüğü gübre satın almak isteyen çiftçilerin sistemdeki (ÇKS – TUKAS) arazi ve ürün durumunu göz önünde bulundurarak 4 nüsha e-reçete (ek-1) düzenleyecektir. ÇKS veya TUKAS sistemine kayıtlı olmayan çiftçilere kesinlikle e-reçete düzenlenmeyecek, gübre satışı yapılmayacaktır. E-reçete, ÇKS ve TUKAS sisteminde yetkilendirilmiş İl/İlçe Müdürlüğü personeli tarafından verilecektir. Çiftçi e-reçete ile birlikte gübre alacağı dağıtıcıya/bayiye başvurması gerekmektedir. Dağıtıcı/bayi e-reçeteye göre yüzde 21 veya yüzde 26 CAN satışı yapacaktır. Satış sırasında e-reçete üzerinde yer alan satış bilgileri ve taahhüt kısımları doldurularak satıcı ve alıcı (çiftçi) tarafından imzalanacaktır. Satılan gübrenin firma adı mutlaka e-reçeteye yazılacaktır. Dağıtıcı/Bayi tarafından “Çiftçi Yol Kontrol Belgesi” düzenlenerek nakil yapılacaktır. Dağıtıcı/Bayi çiftçiye sattığı Kalsiyum Amonyum Nitrat (yüzde 21 veya yüzde 26 CAN) gübresini gösteren e-reçetenin bir kopyasını bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir. İl/İlçe Müdürlüğü personeli e-reçetede yer alan CAN gübre bilgilerini GKTS’de Bayi Stok Çıkışı’na girecektir. Çiftçi almış olduğu bu gübreyi tarlaya uygulayabilmesi için e-reçete ile birlikte arazinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Çiftçinin bağlı olduğu İl/ilçe Müdürlüğü ile arazinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğünün farklı olması durumunda çiftçi, bağlı olduğu İl/İlçe Müdürlüğünden e-reçeteyi alacak gübre uygulaması için arazinin bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne başvuru yapacaktır. İl/İlçe Müdürlüğü gübre uygulaması için yapılan başvuruları değerlendirecek ve uygulama takvimi hazırlayarak ilgili çiftçilere uygulama öncesinden bildirecektir. Uygulama esnasında Çiftçi veya temsilcisi ile İl/İlçe Müdürlüğü personeli hazır bulunacaktır. Tarlaya uygulama yapıldıktan sonra çiftçi ya da temsilcisi ile yetkili personel e-reçetenin arka yüzüne uygulanan gübre bilgilerini ve tarihini yazarak imzalayacaklardır. İl/İlçe Müdürlüğü tarlaya uygulanan gübre miktarını GKTS’ de yer alan “Gübre Uygulama Ekranına kaydedecektir.”

Tarım krediden gübre alanlar için de açıklama yapan İbrahim Sağlam, “Bayilerden alınan gübrelerde olduğu gibi aynı yol izlenecek. Gübrenin tarlaya uygulama esnasında çiftçi veya temsilcisi ile birlikte TKK personeli hazır olacak. TKK, e-reçeteyi düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğüne haftalık olarak bildirecektir. Ayrıca yüzde 33 A.N. Satışı her ne suretle olursa olsun yasak olup, Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışları serbesttir” diye konuştu.

Ali Celal KAYMAK