Sağlam’dan ÇKS Başvuru açıklaması

 

2017 Üretim Yılı ÇKS Başvuruları başladı2017 üretim yılı ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Başvuruları 01/09/2016 tarihinde başlamış olup, müracaat edecek olan çiftçilerin aşağıda istenen belgeler ile en geç 30/06/2017 tarihine kadar İl ve ilçe Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir.

Çiftçilerden istenecek bilgi ve belgeler ile ilgili bilgi veren Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Müracaatta; Çiftçi Kayıt Formu (EK-1) istenir. Kendilerine ve arazisini kullandığı kişilere ait kimlik ve tüzel kişilik bilgilerinin beyanları istenir. Beyan edilen bilgiler ile VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Projesi) bilgileri eşleşmeyen çiftçilerden, VEDOP bilgilerinin düzelttirilmesi istenir. Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların başvuru sırasında imza sirküleri ve yetki belgesi istenir. Kadastro geçmiş birimlerdeki tarım arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir. Kadastro geçmeyen araziler için köşe noktaları koordinat değerlerini içeren EK-2’de yer alan keşif raporu istenir. Parsel yenileme (arazi toplulaştırması ve/veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan her türlü parsel yenileme) çalışmalarının yapıldığı yıl ile aynı üretim yılında, çiftçilerin tarımsal faaliyette bulundukları eski arazileri için, eski tapu kayıtları dikkate alınarak ve/veya yerinde tespit çalışmaları yapılarak düzenlenen köşe noktaları koordinat değerlerini içeren EK-2’de yer alan keşif raporu istenir. Tarım arazisinin mülkiyeti ve kullanımını gösterir belge. ÇKS’ye kayıt olacak veya ÇKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi istenir. Yürütülen diğer uygulamalar için alınan belgeler geçerlidir. Vesayet altındaki kişiler için vesayete ilişkin mahkeme kararının onaylı sureti istenir. Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. Bu maddede düzenlenen kira sözleşmesi, muvafakatname, taahhütnamelerin muhtar ve aza huzurunda imzalanmış ve muhtar tarafından onaylanmış olması gerekir” dedi.

Ali Celal KAYMAK