Piroteknik Maddelerin kullanımı yasaklandı

4Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Piroteknik Maddelerin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün 05/09/2016 tarihli ve 13605279-31314-(62397)-1465 sayılı kararı şöyle:

“15 Temmuz 2016 tarihinde, ülkemiz genelinde cebir ve şiddet kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ön gördüğü Anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve devletin birlik ve bütünlüğünü yıkmak amacıyla girişilen “Başarısız Darbe Girişimi” başta halkımız ve emniyet mensuplarımızın gayretiyle bertaraf edilmiştir. Yaşanan bu “Başarısız Darbe Girişimi” sonrasında Anayasamızın 120. maddesi ve OHAL Kanunu’nun 3. maddesinin (1.) fıkrasının (b) bendine göre; ülkemiz genelinde 21.07.2016 tarihinden itibaren (90) gün süreyle OHAL ilan edilmesi hakkındaki Bakanlar Kurulu’nun 20.07.2016 tarihli kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 21.07.2016 tarihinde onaylanarak, aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek diye tabir edilen Piroteknik Maddelerin kullanımında önemli miktarda artış olduğu görülmekte, bu maddeler aynı zamanda terör örgütlerine müzahir kitleler tarafından toplantı ve gösteri yürüyüşleri esnasında kolluk kuvvetlerine karşı bir saldırı aleti olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar mevzuatta açıkça belirlenmiş olup, bu maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşandığı, halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atıldığı, hatta bu maddelerin kullanımından kaynaklı zaman zaman yaralanma ve ölüm olaylarının meydana geldiği, gerek yerel gerekse ulusal basından gözlemlenmektedir. İlgi sayılı yazımız işlemden kaldırılmış olup; ilimiz sınırları içerisinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla; açık alanlarda, sokak aralarında, evlerin bahçelerinde yapılmakta olan düğün, nişan, kına merasimi ve benzeri etkinliklerde; 2935 sayılı OHAL Kanunu’nun (11.) maddesinin (j) bendinde mevcut “Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına ve yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak” hükmü gereğince; Havai Fişekler ve diğer Piroteknik Maddelerin Kullanılmasının Yasaklanması, Yasaklama kararı kapsamında alınan tedbirlere aykırı davrananlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun (32.) maddesi gereğince “İdari Yaptırım Kararı” uygulanacaktır.

Ali Celal KAYMAK