ÖZNAVRUZ:”DİYABETLE YAŞAYAN 2 KİŞİDEN 1’İ TANI ALMAMIŞTIR”

Dünya Diyabet GünüOsmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Dr. Öznavruz şunları söyledi: “Günümüzde 425 milyondan fazla insan diyabetle yaşamaktadır. Bu bireylerin çoğu;düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam ortamlarının teşvikedilmesi yoluyla hastalığa yakalanma riskinin büyük oranda önlenebilir olduğu Tip 2 diyabetli bireylerdir.Ailelerin, Tip 2 diyabet için değiştirilebilir risk faktörlerini önlemede kilit rolü vardır.Hala diyabetle yaşayan 2 kişiden 1’i tanı almamıştır ve bu bireylerin çoğu Tip 2 diyabetlidir.

Diyabetin komplikasyonlarını önlemek ve sağlıklı sonuçlara ulaşmak için erken tanı ve tedaviönemlidir. Tüm aileler diyabet hastalığından potansiyel olarak etkilenmektedir ve bu nedenleher tür diyabet için belirti, semptom ve risk faktörleri hakkında farkındalık erken teşhis etmedehayati öneme sahiptir. Birçok ülkede sağlıksız beslenme ve fiziksel olarak inaktif yaşam tarzı,çocuk ve gençlerde de tip 2 diyabet görülme riskini küresel halk sağlığı sorunu halinegetirmektedir. Küresel sağlık harcamalarının yüzde 12’si yetişkin diyabetli bireyler içinharcanmaktadır.

Her 4 aile üyesinin 1’inden azı diyabet eğitim programlarına erişebilmektedir. Diyabet bakımında aile desteğinin, diyabetli insanlar için sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinde önemlibir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle diyabetli bireyler ve aileleri için yaşamkalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bu hastalığın duygusal yöndeki olumsuz etkisiniazaltmak amacıyla sürekli diyabet tedavisi ve desteğinin erişilebilir olması önemlidir. Dünya Diyabet Günü 2018 ve 2019 yıllarının teması ‘Diyabet ve Aile’dir.Sağlık Bakanlığı karar destek sistemi verilerine göre 2017 yılında 5.574.048 (yüzde 7.8) tanı alan diyabetli birey bulunmaktadır.

2011 yılından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda diyabet farkında lığını arttırarak, gelecek nesilleri diyabetten korumayı ve tanı alan hastalara sunulan diyabet bakımkalitesinin yükseltilmesini, komplikasyonların ve diyabete bağlı ölümlerin azaltılmasınıamaçlayan “Türkiye Diyabet Programı 2015-2020” uygulanmaktadır.”

Süleyman Dede BERK