OSMMMO’NDA 141 KİŞİ “BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI” ALMAYA HAK KAZANDI

OLAYA 3Osmaniye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 24-27 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2. Etapta 45 kişiye daha bilirkişilik temel eğitimi verildi.

TOPLAM 141 KİŞİYE BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ VERİLDİ

Osmaniye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi GÜLSOY’un verdiği bilgiye göre, Osmaniye’de 1. Etapta  çeşitli serbest meslek erbabından 96  kişiye verilen eğitimden sonra 2. Etapta ta 29’u Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 16’sı diğer meslek erbabı olmak üzere 45 kişiye daha Eğitimci Doç. Dr. Recep MAKAS ve Eğitimci Araştırma Görevlisi Ufuk DEMİRKAN tarafından  bilirkişilik temel eğitimi verildi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği tarafından düzenlenen  eğitimlerde, OSMMO Salonunda  bilirkişi adayları 18 saati teorik 6  saati uygulama olmak üzere toplamda 24 saatlik  bir  eğitimden geçirildi.6  Grup halinde verilen eğitime toplam 141 kişinin katılım sağladığını belirten başkan Seydi Gülsoy; “Bilirkişi olmaya hak kazanan bu arkadaşlara yakında sertifikalarını vereceğiz” dedi.

Hatırlanacağı üzere; Bilirkişilik kanunda geçtiğimiz yıl değişikliğe gidilmişti. Yeni Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Yönetmenliği Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmenlikle kimlerin bilirkişi olabileceği belirlenirken, hangi meslekte olursa olsun bilirkişilik yapabilmek için zorunlu eğitim getirildi.

Osmaniye  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (OSMMMO) Başkanı Seydi GÜLSOY,  konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanların bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklarını belirterek, “6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, ‘Bilirkişilik Yönetmeliği’ 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklardır” dedi.

Bilirkişilik temel eğitiminin beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitim olduğunu kaydeden OSMMMO Başkanı Seydi GÜLSOY,  “Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir” diye konuştu. HASAN KILIÇ