OSMANİYELİLER DE AŞURE GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

aşureAşure geleneği, tüm yurtta olduğu gibi Osmaniye’de de yaşatılıyor.

Sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar, aşure pişirerek  komşulara ve vatandaşlara dağıtıyorlar.

Aşure pişirmek, Osmanlıdan sonra daha önem kazanmıştır. Nuh peygamber zamanından geldiği de bilinmektedir. Herkes aşurenin varoluş hikâyesinin Hz. Nuh tufanı ile başladığını bilmektedir.

Aşure yemeği Nuh (AS)  tufandan sonra pişirdiği rivayet edilir. Rivayete göre tufanda gemi ile kurtulan Nuh ve kavmi, gemide bulunan malzemelerle bu yemeği yapıp ikramda bulunmuşlardır. Aşure geleneği bugün de devam etmektedir.

Müslüman Türkler’deki muharrem ayında ve özellikle bu ayın onuncu gününden itibaren “aşure” adı verilen bir tatlı pişirilerek dağıtılması geleneği, hayır işlemek ve gönül almak için güzel bir vesile olagelmiştir.

AŞURE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İslami kültürde geleneksel bir tatlı olan Aşure’nin nereden geldiğini biliyor musunuz?
Aşure günü Hicri takvime göre hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.  Hüseyin ibn Ali ve beraberindeki 72 müslüman da hicri 61. senesinin Muharrem ayının onuncu gününde (10 Aralık 680)  öldürüldükleri için o güne “Aşura Günü“ denilmiştir.

Aşure gününde meydana geldiği rivayet edilen pek çok mucize söz konusudur.

Bunlar Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması, Yunus peygamberin bir balığın karnından çıkması, İbrahim peygamberin ateşte yanmaması, İdris peygamberin diri olarak göğe yükseltilmesi (çıkarılması), Yakub peygamberin oğlu Yusuf peygambere kavuşması, Eyyüb peygamberin hastalıklarının geçip iyileşmesi, Musa peygamberin Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtarması, İsa peygamberin doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.

Bu mucizeler kutsal kitap Kur’an’da yer almasa da İslam inanışında büyük bir ye tutmaktadır.

Aşure tatlısı dini bir inanıştan temelini almaktadır. Aşure Çorbası da denen bu tatlı inanışa göre Nuh peygamberin tufandan sonra geminin erzak dolabında kalan yiyecekleri karıştırarak yaptığı bir tatlıdır.

İçinde pek çok farklı malzemenin kullanıldığı ve gelenek olan aşure hala Aşure Günü’nde yapılır ve komşulara dağıtılır.

Aşure geleneksel ve malzemelere göre pek çok tarifi mevcut olan bir tatlıdır. Herkesin damak zevkine uygun olarak pişirdiği bu tatlının hem enerji hem de besin değeri yüksektir.

Diyabet sorunu yaşayan kişilerin tüketimine dikkat etmesi gereken bir tatlı olan aşurede baklagiller, kuru meyveler ve tahıllar bulunur.

Hasan KILIÇ