OSMANİYE’DE KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ HIFZISIHHA KARARI

Osmaniye İl Hıfzıssıhha Meclisi, 01.07.2020tarihinde Saat: 14:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş koluiçin alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesindefaaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 1-İlimizdeki camilerimizde abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin; AVM, lokanta vb. mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına. 2- İlimizde bulunan marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların Koronavirüs Bilim Kurulu tarafındansektörelbazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla01.07.2020 tarihinden itibaren kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine. 3- Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurbankesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulmasıgereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı veÖncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş;Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı ResmiGazete’de yayımlanmıştır. 31.07.2020-03.08.2020tarihlerinde Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıklarınCovid-19salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmekamacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. – İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesimyerlerinin günlük kesim kapasite bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanallarıkullanılarak kamuoyuna duyurulmasına. -Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurbankesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurbankesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılması. Ayrıca kurban kesim yerlerininişletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevubilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine. -Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirleralınması. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğuncaBayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına. -Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günüKurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihindebayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgilerinin İl Kurban HizmetleriKomisyonuna bildirilmesine. -Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik edilmesine. -Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi içingörevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır. -Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemiyapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa enfazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işleminiyapmasına müsaade edilecektir. – Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurbankesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine. 4-Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR NO: 47)