Osmaniye İMO, TMMOB’un tutumunu kınadı

 

DSC_0006İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Osmaniye Temsilciliği Yönetim Kurulu, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni (OGC) ziyaret etti. Ziyarette yapılan açılamada Türk Mimarlar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (TMMOB) son günlerdeki eylem ve tutumu kınandı.

OGC’de yaptığı basın açıklamasında Türk Mimarlar ve Mühendis Odaları Birliği’nin amaçları ile ilgili bilgi veren İnşaat Mühendisleri Odası Osmaniye Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Burak Keskiner, “7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TMMOB’nin amaçları; Günün gerek koşullarına ve gerekse mevcut olanaklarına göre, yasa ve tüzük hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarları meslek kollarına ayırmak, meslek ve çalışma konuları aynı yada birbirine yakın bulunan mühendis ve mimarlık grubu için Odalar kurmak. Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak. Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeniden konulması yolunda önerilerde bulunmaktır” dedi.

TMMOB’nin son günlerdeki eylem ve tutumlarının amaçların dışında olduğunu ifade eden Keskiner, “TMMOB, günümüz koşullarında mesleki kimliğinden uzaklaşmış olup, üyelerinin sorunlarını çözmek yerine, siyasi görüşler beyan ederek miting düzenleyip, bildiriler yayınlayarak, temsil ettiği üyelerin görüşleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemektedir. TMMOB’nin 04.11.2016 tarihinde yayınladığı HDP milletvekillerinin derhal serbest bırakılması açıklaması ve 20.11.2016 tarihinde bölücü sloganların atıldığı ‘Teslim Olmayacağız’ adlı mitinge verdiği destek, İnşaat Mühendisleri Odası Osmaniye Temsilciliği ve temsil ettiği üyelerinin görüşlerini yansıtmamakla birlikte, mesleğimizle ve odamızın faaliyetleri ile bağdaşmamaktadır. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne karşı yapılmak istenen tüm terör faaliyetlerinin karşısında olduğumuzu ve olacağımızı, bu tutum ve davranışları şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” şeklinde konuştu.

OGC Başkanı İsrafil Avcı da ziyaretten dolayı İnşaat Mühendisleri Odası Osmaniye Temsilciliği yönetimine teşekkür ederek, ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönemde ve özellikle de devletimizin terörle yaptığı büyük mücadelede böyle bir karar alınmasının takdir edilecek bir tutum olduğunu söyledi.

Ziyarete İnşaat Mühendisleri Odası Osmaniye Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Cingöz ile Yemen Kavun da katıldı.

Ali Celal KAYMAK