OSMANİYE İL YATIRIM KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Y1Osmaniye İl Yatırım Komitesi’nin ilk toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Osmaniye Valiliği Rahime Hatun Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, komite üyelerine katılımları için teşekkür ederek, “Onuncu Kalkınma Planı’nın İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı Eylem Planı içerisinde yer alan “İllerde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecindeki yönetişimin geliştirilmesi için istişare platformları tesis edilecektir” düzenlemesinden hareketle bugüne kadar ülkemizin bazı bölgelerinde hayata geçen İl Yatırım Komiteleri, TR63 Bölgemizde faaliyet gösteren DOĞAKA Yönetimince de benimsenmiş ve geçtiğimiz yıl alınan kararla bölgemiz illerinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bugün burada komite üyeleri olarak sizlerin de katılımıyla gerçekleşecek olan İl Yatırım Komitelerinin faaliyete geçirilmesindeki amacımız; ilimizde yatırımcıların muhatap olduğu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin bir arada olduğu bir platformda Osmaniye’nin yatırım ortamını, sorunları, çözüm önerilerini istişare ve ortak akıl yöntemiyle ele almak, ilimizin ekonomik gelişimini hızlandıracak tedbir ve girişimlere beraberce karar verip bu adımları uygulamaya geçirmektir” diye konuştu.

Toplantının devamında, ilk gündem maddelerini oluşturan “İl Yatırım Komitesinin Amaçları ve Görevleri” ile “İlin Ekonomik Görünümü” sunumları, komitenin sekreteryasını yürüten DOĞAKA Osmaniye Yatırım Destek Ofisi adına, Erdinç Kadıoğlu tarafından, diğer gündem maddesi olan “İlde Devam Eden Kamu Yatırımlarının Raporu” sunumu ise Osmaniye Valiliği Planlama Uzmanı Harun Evran tarafından gerçekleştirildi. Son gündem maddesi için tekrar söz alan Erdinç Kadıoğlu “Osmaniye 2017 Yılı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Eylem Planı Gerçekleşmeleri ile 2018 Yılı Eylemleri” konusunda komite üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının devamında komite üyelerince Osmaniye’nin yatırım ortamının ve öne çıkan sektörlerinin sorunları ile çözüm önerileri dile getirildi.

Komite başkanı Vali Ömer Faruk Coşkun’un ilgili kurumlara görüşülen konular üzerinde çalışmaların başlatılması talimatı vermesi ve üyelere katılımları için teşekkür etmesi ile toplantı sona erdi.

Toplantıya Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Osmaniye Belediyesi adına Hayrettin Aslan, Osmaniye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, İl Defterdarı Niyazi Özkaya, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mehmet Mart, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke, DOĞAKA Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, Osmaniye OSB Müdürü Hasan Sezer, Kadirli OSB Müdürü Emre Erensoylu katıldı.

Ömer Ali TURUNÇ