Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü büyük bir projeye imza atıyor

MEM_6833Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak olduğu “Mobile youth peer mentoring application to facilitate distance mentoring guidance for youth with disabilities” başlıklı AB Erasmus+ Gençlik Stratejik Ortaklık projesinin tanıtım toplantısı, engellileri temsilen kurulmuş çeşitli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Gençlik Merkezi yönetici ve gençlik çalışanları, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 14-23 yaş arası engelli gençlere eğitim veren Özel Eğitim Kurumları personelleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi personellerinin katılımıyla Osmaniye Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Ortak Kurum Proje Koordinatörü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mılla Katık yaptığı konuşmada; “Gazi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen projeye, Türkiye’den Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, International Association for Research and Development of Vocational Education and Training, Bulgaristan’dan ZGURA-M Ltd., Romanya’dan ise Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Din Iasi ortaklık etmektedir. Projenin amacı ise, akran danışmanlığı özünde bire bir yapılan kariyer danışmanlığıdır. Bu projenin ve geliştirilen mobil uygulamanın odağında engelli bireylere, uygun ortamlarında çalışmalarını sağlayacak cesareti vermektir. Böylece engelli gençlerin özgüveni ve sosyal becerileri gelişirken, mesleki becerilerinin yanı sıra iş alışkanlıkları, takım çalışması ve çalışma arkadaşları ile uyum becerileri de gelişecektir” dedi.

Mılla Katık, Projenin öncelikli hedeflerinin ise; Engelli akranlarına mentorluk yapacak gençlik çalışanlarını eğitmek üzere bir çerçeve program oluşturmak, Engelli gençler ve onlara akran danışmanlığı yapacak gençlik çalışanlarının uygulaması için eğitim araçları ve mobil uygulama geliştirmek olduğunu söyledi.

Ortak Kurum Proje Koordinatörleri olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mılla Katık ve ARGE Birimi Üyesi Medine Güney tarafından projenin içeriği, amacı, hedef kitlesi ve yapılacak olan faaliyetler sunulduktan sonra, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projedeki görev ve sorumlulukları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Ali Celal KAYMAK