OSMANİYE ADINA SEVİNDİREN OLAY

 

IMG-20161208-WA0023Osmaniye Mithatpaşa  İlkokulu ‘da görevli biri müdür 24 öğretmen,   AB  Erasmus   Plus ‘ Temel eğitimde  Erken okul Terkini   Önleme  ve Dezavantajlı Öğrencilere Erişim ‘projesi  kapsamında  Almanya ,Avusturya   ve İtalya’ ya   proje  gezisi düzenlediler .

Osmaniye’nin    en köklü   temel eğitim kurumu olan  Mithatpaşa  İlkokulu    Okul Müdürü  İhsan SARI   koordinatörlüğünde  toplam  24 öğretmen   AB  Erasmus   Plus ‘ Temel eğitimde  Erken okul Terkini   Önleme  ve Dezavantajlı Öğrencilere Erişim ‘projesi  kapsamında  araştırma inceleme ve  işbaşı eğitim için  Almanya ,Avusturya   ve İtalya’ ya   proje  gezisi düzenlediler .

Avrupa da   toplam  on beş   eğitim kurumu   ziyaret  eden proje ekipleri proje ile ilgili     örneklerini   bizzat uygulayarak   edindikleri   tecrübe ve bilgi birikimlerini Osmaniye de ki meslektaşları ile paylaştılar . Okul müdürü  ve aynı zamanda  projenin koordinatörü  İhsan   SARI   proje ile ilgili aşağıdaki bilgileri bizimle paylaştılar .

PROJE  SAHASI   :Türkiye(Osmaniye),İtalya,Avusturya,Almanya

PROJE TOPLAM BÜTÇESİ: 32.144 AVRO

A- PROJENİN  ANA  BİLEŞENİ:

Temel eğitimdeki erken okul terkinin önlenmesi ve dezavantajlı öğrencilere erişim

 B-PROJENİN   ALT   BİLEŞENLERİ;

1-Başarısızlık ve beceri uyumsuzluğuna bağlı olarak erken okul terkini önleme

2-Evde eğitim gören engelli ve süreğen hastalığı olan öğrencilerde müfredat geliştirme çalışmaları

3-Orta ve hafif zihinsel engelli öğrencilerde eğitim yaşantılarını zenginleştirme.

4- Parçalanmış aile çocuklarının psiko-sosyal uyum çalışmaları

5- Demokratik AB vatandaşlığı ve temel fırsat eşitliğini sağlama

6-Öğretmenlerin dezavantajlı öğrencilerin eğitimi konusunda yetkinlik kazanmaları

 

C- PROJEMİZİN  AMAÇLARI ;

1-Okulumuzda ve eşdeğer temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz de erken okul terkini önleme ve dezavantajlı öğrencilere erişim becerisi geliştirme

2-Evde eğitim gören engelli ve süreğen hastalığı olan öğrencilerimiz de eğitim yaşantıları ve müfredat programları geliştirme.

D-PROJEMİZİN  KATILIMCI    SAYISI   VE HEDEF KİTLESİ

Temel eğitimde erken okul terkini önleme ve dezavantajlı öğrencilere erişim projemizde ana bileşen ve alt bileşenlere(evde eğitim, hafif ve orta zihinsel engelli, parçalanmış aile çocukları,)göre belirlenmiş branşında uzman 23 öğretmen bir proje koordinatörü toplam 24 katılımcıdan oluşmaktadır.

-PROJENİN ÖNGÖRÜLEN SONUÇLARI;

1- Proje sonucunda temel eğitimde erken okul terkinin önlenmesi ve dezavantajlı öğrencilere erişimin artırılması öngörülmektedir

2-Temel eğitim içerisinde beceri uyumsuzluğu gösteren engelli öğrencilerin eğitiminde fırsat eşitliğinin artırılması öngörülmektedir

1-   Proje başarıya ulaştığında Osmaniye de ve Türkiye de eğitim veren eşdeğer temel eğitim kurumlarında uygulanacak ve proje sonuçları için katma değer etkisi artırılacaktır.

2- Bu proje özellikle engeli ve süreğen hastalığı nedeni ile evde destek eğitimi almak zorunda kalan temel eğitim öğrencileri için toplumda farkındalık oluşturacaktır.

3-Proje sonuçlarının uygulanması ile engeli, beceri uyumsuzluğu neden ile dezavantaj unsuru taşıyan öğrencilerin kısa vadede eğitim öğretim hizmetinden en üst seviyede yararlanması sağlanacaktır.

UZUN VADEDE YARARLARI:

Proje Türkiye ve AB ülkelerinde engeli nedeni ile evde eğitim destek hizmeti almak zorunda kalan öğrenciler için yeni eğitim yaşantıları kazandıracaktır.

Bu proje insan hakları ve çocuk hakları beyannamesinde ifadesini bulan ve anayasamız tarafından güvence altına alınan eğitim hakkı ve ödevini fırsat eşitliği ilkesi ile bütün vatandaşların en üst düzeyde kullanmasına hizmet edecektir. Mehmet ÇETİL