ÖNDER GENÇLİK ETKİNLİĞİ; Mehmet Eminler İMAM HATİP ORTAOKULU ‘ nda idi…

 

7d53b3bf-978f-4c3b-8786-f2c9df91b3a1Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ömer Bahçeci ; ” 1958 yılından bu yana ilk İMAM HATİP mezunları ile kurulan derneğimizin genel merkezi İstanbul…  Mili ve manevi değerlere sahip, Kur’an ahlakıyla yetişen ferasetli bir gençlik, ülkesini ileri en ileri gelişmiş ülkeler seviyesine götürmeyi hedefleyen bir gençlik için siz imam hatip öğrencilerinin ruhuna; birleştirici, uzlaştırıcı ruhuna ihtiyaç var… “ dedi.

Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Gençlik Kolları’ nın organize ettiği “Önder Gençlik Etkinlikleri ” çerçevesinde İmam Hatip Okullarında;  Yusuf Karaburç , Muharrem Şanarall ‘ın ilahiler, ezgilerle; Hakkı Yılmaz ( İmam Hatipliler )  ‘ın sunumuyla, sema gösterileriyle etkinliğimiz, Mehmet Eminler İmam Hatip Ortaokulu’ daydı.

ÖĞRENCİLERE SANATSAL ETKİNLİK

Mehmet Eminler İmam Hatip Ortaokulu’ n da, öğrencilerimize ilahiler, ezgiler ve sema gösterileri ile sosyal ve sanatsal etkinlik yapıldığı bildirildi.  Etkinliğe; okul bahçesinde, tüm öğrencilerin iştirak ettirildiği gözlemlendi.

Önder Gençlik  Etkinlikleri, Osmaniye ‘de bulunan beş İmam Hatip Lisesi ile altı İmam Hatip Ortaokulunda yapılmakta olduğu belirtildi .

ÜLKESİNİ İLERİ EN İLERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER SEVİYESİNE GÖTÜRMEYİ HEDEFLEYEN BİR GENÇLİK İÇİN SİZ İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNİN RUHUNA; BİRLEŞTİRİCİ, UZLAŞTIRICI RUHUNA İHTİYAÇ VAR…

Önder Osmaniye İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ömer Bahçeci ; ” 1958 yılından bu yana ilk İMAM HATİP mezunları ile kurulan derneğimizin genel merkezi İstanbul…  Mili ve manevi değerlere sahip, Kur’an ahlakıyla yetişen ferasetli bir gençlik, ülkesini ileri en ileri gelişmiş ülkeler seviyesine götürmeyi hedefleyen bir gençlik için siz imam hatip öğrencilerinin ruhuna; birleştirici, uzlaştırıcı ruhuna ihtiyaç var…  Bu vesileyle, geleceğimizin teminatı olan gençleri; sosyal, kültürel aktivitelerle buluşturmak arzusuyla bu tür etkinliklere devam edeceğiz. ” dedi.

Fatma ERSOY