OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

İl Hıfzıssıhha Meclisi 19.03.2020 tarihinde Saat 09:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. İlimizdeki araç satış ve hayvan pazarlarının geçici süreyle kapatılmasına, Çöplerin daha sık ve düzenli olarak toplanması, çöp toplama araç ve personel kapasitesinin yeterli düzeyde tutulması, çöp toplama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirlerin alınması, düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde çöpleri karıştıran ve karton, plastik vb. toplayıcıların Belediyelerce engellenmesine, Cadde, sokak, alışveriş merkezleri önü vb. yerlerde dilencilerin Belediye Başkanlığınca engellenmesine, Billboard, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medya vb. araçlarla vatandaşların hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi, İlimizde toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu toplantıların (düğün, nişan, tatlı merasimi, kutlama, kermes vb.) geçici bir süreyle yapılmamasına, Bakanlıkların görev ve yetki alanları içerisinde bulunan tüm kooperatifler ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının, odalar ve borsaların olağan ve olağanüstü toplantılarının ertelenmesine, Eczacılar odası tarafından tüm eczanelerle iletişime geçilerek kişisel koruyucu malzemelerin stok edilmemesi, fahiş fiyatla satış yapılmaması ve yeterince malzeme bulundurulmasının sağlanmasına, Bankamatiklerin en az günde 3 defa dezenfekte edilmesine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, hastanelerde, fabrikalarda, lokantalarda ve diğer toplu yemek yenilen yemekhanelerde oturma düzeninin masalar arasında tercihen 2 metre, en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesi, gerekirse vardiyali yemek uygulaması ile birlikte bu sürecin yönetilmesine, Kamu Kurum ve Kuruluşları, alışveriş merkezleri, otogar vb. yerlere alkol bazlı hijyenik el dezenfektanı makinalarının kurulmasına, İlimize özellikle umre ve yurt dışından gelen vatandaşlarımızın; Dönüşlerinden itibaren 14 gün süresince acil sağlık durumu dışında evden çıkmamasına, Evden çıkmalarını gerektirecek sağlık şikayetlerinde öncelikle 112 ve Sağlık Müdürlüğünün bildireceği numaraları mutlaka aranmasına, Bu 14 günlük süre boyunca ziyaretçi kabul etmemelerine, Alınan kararların Valilik, Belediyeler ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilmesine, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına, İl Hıfzıssıhha Meclis’ inde alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nun ilgi maddeleri kapsamında yasal işlemin uygulanmasına; Oy birliği ile karar verilmiştir. Valilik Basın