OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR NO: 20)

İl Hıfzıssıhha Meclisi 22.04.2020 tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 1- Koronavirüs (Covid-19) şüphesi ile hastanelere müracaat eden hastaların test sonuçları çıkıncaya kadar hastanelerde tutulması, yer sıkıntısının olması durumunda da bu sürenin tamamlanıncaya kadar KYK yurtlarında misafir edilmesine, 2- Kamu ve özel sağlık tesislerinde görev yapan personellerin, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastalar ile temas halinde hastalığın yayılımını en aza indirmek ve aile bireylerine olası bulaşma riskini azaltmak amacıyla talepleri halinde tedbir amaçlı KYK ait Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdunda kalmalarına, 3- Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanmasına, 4- İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü müşterek olarak yaylara çıkış ile ilgili alınan kararların ve yayımlanmış olan diğer genelgelerin kontrol ve denetimini sağlamak maksadıyla Dereobası Köyü Orman Deposu önünde 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti teşkil edilmesine, 5- Belediye Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yol kenarlarında, yaylaların merkezlerinde ve çevrelerinde seyyar satıcılık yapan , sucuk-ekmek, döner, köfte-ekmek, vb gıda ve malzeme satan vatandaşlara müsaade edilmemesine, 6- Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin Koronavirüs (Covid­19) ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, Ramazan ayı boyunca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; – Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, – Özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiğinden bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınmasına (İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı/kullanabileceği caddelerin kapatılması hususu bu kapsam içerisinde değerlendirilecektir.), – Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına, – Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkânlarla sağlanmasına, sağlanamadığı takdirde tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmemesine, – Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılması, satışın devam etmesine (İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam etmesine), – Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulunduruların gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına, – İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasının sağlanmasına, ayrıca iftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamaların etkin bir şekilde denetlenmesine, – Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanamasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümünün yapılması, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine, – Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına, – Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin artırılmasına, – Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılmasına ve gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılamasına, 7- Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy Birliği ile karar verilmiştir. Osmaniye Valiliği