OLAĞANÜSTÜ İL HIFZISSIHHA MECLİS KARARI (KARAR NO : 19)

İl Hıfzıssıhha Meclisi 16.04.2020tarihinde Saat: 10:00’da Vali Yardımcısı Adem YILMAZ başkanlığında Valilik Cebeli Bereket, Toplantı Salonunda Olağanüstü olarak toplanmıştır. Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Gelinen bu aşamada Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 1-02/04/2020 tarih ve 13 nolu olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararının 3. Maddesinde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında “pazar yerlerinde sosyal mesafenin sağlanması ve salgınının yayılmasını engellemek adına alınan kararların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerin veya pazar kurulacak alanların (cadde, sokak, meydan vb.) alınan esaslar dahilinde faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmalıdır.” olarak alınan kararlara ilave olarak aşağıdaki kararların alınmasına gerek duyulmuştur. – İlimiz merkezinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile müsacadele kapsamında kontrolun daha kolay ve hizmetin daha düzenli verileceği düşünülen aşağıda belirtilen yerlerde kurulmasının sağlanmasına; Salı ve Cumartesi günleri; R. Hatun Mahallesi Kemal Satır Cad. Kapalı Semt Pazarı, Perşembe günü; K. Karabekir Mallesi Devlet Hastanesi Ek Binası Yanı Kapalı Semt Pazarı, Cuma günü; Adnan Menderes Mahallesi Sanayi Yolu Kapalı Semt Pazarı, – Semt pazarlarına giriş esnasında kargaşa yaşanmaması için Belediye Başkanlığınca çizgi vb. ile işaretlemenin yapılarak sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına, – Semt pazar içinde müşterilerin oyalanmadan bir an önce ihtiyaclarını karşılamak için alış verişlerini yaparak ayrılmalarının sağlanması için anons ve ilanların yapılmasına, – Belediye görevlilerince satış tezgahlarında bulunan ürünlerin kalite kontrollerinin düzenli olarak yapılması, bozulmuş, çürük vb. ürünlerin satışının engellenmesine, 2-İl Hıfzıssıhha Meclisinin 03.04.2020tarih ve 15 Nolu Olağanüstü Kararının 1. Maddesindeİlimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları 03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmıştır. Bu uygulamanınmaske ve dezenfektan üretimi yapan meslek liselerinin atölyelerinde çalışan 20 yaş altı öğrencilerin muaf tutulmasına, 3-Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatlar Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.