OKÜ’DE YAPAY ZEKA VE KÜTÜPHANECİLİK KONUŞULDU

Osmaniye  Korkut Ata Üniversitesinde Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zekâ Temelli Akıllı Kütüphaneler başlıklı seminer düzenlendi.

OKÜ  Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesinde, 60. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen ‘’Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zekâ Temelli Akıllı Kütüphaneler’’ başlıklı seminer yoğun bir katılımla gerçekleşti. Etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik, Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burak Kocaoğlu, akademik ve idari çalışanlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen seminerde, yeni teknolojilerin ve yapay zekânın kütüphanecilik alanındaki rolü ele alındı. Yürütücülüğünü OKÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Necati Gök’ün yaptığı seminerde, Emine Keskiner İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erdal Arslan, Emine Keskiner İl Halk Kütüphanesi kütüphanecileri Elif Sultan İşcan, Sinan Kaçiş, Şebnem Halimoğlu ile üniversitemiz kütüphanecilerinden Songül Çolak, Meltem Dablan ve Remzi İdin konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan ve tüm kütüphane çalışanlarının Kütüphane Haftası’nı kutlayan Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, ‘’Kütüphanelerin, kitapların hepimiz için özellikle akademisyenler için özel bir yeri var. Dünyada her şey değişiyor, bütün meslekler, bütün uğraşlar, hobiler değişmeye başladı. Tabii ki kütüphanelerde bu değişime uyum sağlıyor. Giderek daha fazla yoğun biçimde dijitalleşen bir dünyada yaşamaya başladık. Bu daha da artacak. Bizler de birey olarak, kurum olarak, devlet olarak bu değişime ne kadar kendimizi hazırlayabilirsek varlığımızı o kadar güçlü ortaya koymuş olacağız. Ben tekrardan bu günü, bu etkinliği düzenleyen ve katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’ dedi. 

Programa yaptığı konuşmayla katkı sunan Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ise devam eden Kütüphane Haftası etkinliklerine değinerek Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün görevleri ve işlevleri hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Etkinliğe katkılarından dolayı OKÜ Kütüphane çalışanlarımız, Emine Keskiner İl Halk Kütüphanesi kütüphanecileri ve Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, teşekkür belgelerini Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun ve Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik’in elinden aldı. 2023 yılında üniversitemiz kütüphanesinden en çok basılı kitap ödünç alan ve elektronik kaynaklara uzaktan erişim sağlayan öğrencilerimize ise ödül takdim edildi. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Etkinlik sonrasında, Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik, Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burak Kocaoğlu ve çok sayıda katılımcı Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi bahçesinde kurulan gezici kütüphaneyi ziyaret etti.
[17:01, 27.03.2024] Fatma Ablay: Metin revize
[17:25, 27.03.2024] Fatma Ablay: Hakimler ve Savcılar Kurulu

BAŞMÜFETTİŞİ REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Suat Koçak, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun’u makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede, kurumların işleyişi ve kurumlar arası ilişkiler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek HSK Başmüfettişi Suat Koçak’a teşekkür etti.

MİLLÎ KÜTÜPHANELER[

İlk ulusal kütüphanelere devletlerin en yüksek organlarında ya da hükümdarın kraliyet koleksiyonlarındaki kaynaklar bu yapılanmanın kökenini oluşturmaktadır. İlk ulusal kütüphane fikri ise Galli matematikçi John Dee tarafından İngiliz Kraliçesi I. Mary’e sunduğu millî kütüphanenin kurularak kitapların yazmaların ve kayıtların korunması yönündeki teklifle ortaya çıkmıştır fakat önerisi kabul görmemiştir.[32] İlk gerçek Millî Kütüphane ise British Museum’un bir parçası olarak 1753 senesinde kurulmuştur. Bu yeni kurum sayesinde yeni bir tür ulusal müze kurulmuş ve kilise veya krala ait olmayan, halkın kullanımına açık olacak nesnelerin toplanmasını amaçlanmıştır.[33]

Fransa’da ilk Ulusal kütüphaneler 1368 yılında V. Charles tarafından Louvre Sarayında kraliyete ait olan kaynakların derlenmesi ile kurulmuştur. Jacques Auguste de Thou’nun kütüphaneci olarak 17. yüzyılda tayininden sonra dünyadaki kitap açısından en zengin ve en büyük kütüphanesinin oluşum süreci başladı.[34]

TÜRKLERDE KÜTÜPHANELER

Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya‘da Uygurlar döneminde kuruldu. Karahoça ve Turfan kazılarının sonucunda 30 bin adet yazma orta çıkarıldı. Türklerin İslam‘ı kabul ettikten sonra kurdukları ilk devlet olan Gaznelilere ait Gazneli Mahmut‘un Büyük Saray Kütüphanesi ise önemli bir diğer kütüphane olmuştur. 

Büyük Selçuklu Devleti döneminde bunun devamı olarak başkent Merv‘de cami içinde bulunan Aziziye ve Kemaliye kütüphaneleri ve Medrese-i Amidiye içindeki Medrese ve Hatuniye kütüphaneleri gibi 10 tane daha kütüphane kuruldu.

 Nizamülmülk‘ün Bağdat ve Nişapur‘da kurduğu Nizamiye medreselerindeki kütüphanelere ait yazma eserler günümüze kadar korundu. Anadolu Selçuklularında ise kütüphaneler daha çok Konya‘da toplanmıştır ve birçok İslam bilginin faydalandığı Sedreddin Konevi Kütüphanesi’nden 61 kadar yazma günümüze ulaşmıştır.

Osmanlılar döneminde kütüphaneler genellikle medrese bünyelerinde yer alan Medrese Kütüphaneleridir. İlki Osman Bey döneminde İznik‘te ikincisi ise Lala Şahin Bey döneminde Bursa‘da kurulmuştur. İstanbul’un alınmasından sonra da kurulan medreselerin içerisinde kütüphaneler yer aldı. Osmanlı Devleti’ndeki bir diğer kütüphane türü olan Camii Kütüphaneleri yazma eserlerden oluşmaktaydı.

 Bir köşede duran dolapta kaynakların saklandığı bu kütüphanelerde elyazmasının yanı sıra; hadisakaidfıkıh ile ilgili eserler ve Kur’an bulunmaktadır ve bu koleksiyonlar herkesin kullanımına sunulmuştur. İstanbul’da FatihŞehzadeEyüp SultanSüleymaniyeBeyazıt başta olmak üzere birçok camide; Anadolu’da da BursaVanKütahyaSivas gibi kentlerde de Camii Kütüphaneleri kurulmuştur.[35]

Vikipedi, özgür ansiklopedi

https://tr.wikipedia.org/