OKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretimde Öğrenciler Lehine Değişiklik Yapıldı

okü 2Yapılan değişiklikle mezun aşamasına gelen öğrencilere tek ders sınavı yerine 3 ders sınavı getirildiği gibi eski yönetmelikte final sınavına girebilme koşulu 25 olan ara sınav da kaldırıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin usul ve esaslarda öğrenciler lehine birçok değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle mezun aşamasına gelen öğrencilere tek ders sınavı yerine 3 ders sınavı getirildiği gibi eski yönetmelikte final sınavına girebilme koşulu 25 olan ara sınav da kaldırıldı.

Resmi Gazetede de yayınlanan yönetmelik ile ilgili değişikliklere Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfası http://oidb.osmaniye.edu.tr Mevzuat başlığının altında Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 15.08.2019 başlıklı sekmesinden erişilebiliyor.

 

Hasan KILIÇ