OKÜ MİMARLIK TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA PROF. DR.OSMAN ALTINTAŞ ATANDI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Osman Altıntaş atandı. Üniversite Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Resim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş, Üniversite Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Dekanlığı görevine, 2547 Sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinin (a) fıkrası gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca atandı. Rektör Prof. Dr. Murat Türk, “Dekanımıza yeni görevinde başarılar diler, Fakültemiz ve Üniversitemiz için yeni gelişmelere vesile olmasını temenni ederim” dedi. PROF. DR. OSMAN ALTINTAŞ’IN ÖZGEÇMİŞİ 1956 yılında Trabzon’un Araklı kazasında doğdu. İlk ve ortaokulu Araklı’da, liseyi Sürmene Lisesi’nde bitirdi. 1973 Yılında Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü yarışmasından Devlet Bursu kazanmıştır. Yüksek öğrenimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Ankara Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültesinde tamamladı. Ayrıca yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesinde yapmıştır. Üniversitedeki görevinin yanında bakanlık ve üst düzey bürokraside danışmanlık yapmıştır. Telif hakları ve uygulama konusundaki dersleri Türkiye’de ilk defa yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Gazi Üniversitesi’nde başlatmıştır. 1986 yılında 5846 sayılı yasaya istinaden Bakanlar Kurulu Kararı’yla kurulan, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (GESAM) kurucu üyeliğini yapmıştır. Halen de Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Türkiye’de Fikri ve Sınaî haklar mahkemelerinin kurulmasında öncülük etti. Bu mahkemelere halen aktif bir biçimde, meslek kuruluşu adına bilirkişilik yapmaktadır. Türkiye’de özellikle sanat eserlerinin özgünlüğü ve sahteliği konusunda çalışmalar yapan önemli az sayıda kişilerden biri olarak kabul gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Resim Heykel Müzesi’nde eserlerin sahte ve özgünlüğü konusunda önemli bir bilim komisyonunda çalıştı; Cumhuriyet Tarihinin en önemli sanat sahteciliği ve soygununun ortaya çıkarılmasında çalışmalarıyla öncülük etti. Çok sayıda kurumun sanat ve bilim kurulunda üyeliği bulunan sanatçı aynı zamanda komisyon başkanlığı yapmıştır. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere mimarlık, şehir mobilyaları ve çevre uygulamaları alanında özgün projeler gerçekleştirdi. Türkiye’de önemli park, bahçe ve meydanlarda 28’in üzerinde anıt düzenlemesi bulunmaktadır. Yurt içinde otuzun üzerinde kişisel sergi açan sanatçının yurt dışında yirmi ve yurt içinde iki yüzün üzerinde karma ortak etkinliklere, bienal ve sempozyum gibi faaliyetlere katılmıştır. Prof. Dr. Osman Altıntaş, Türkiye genelinde çok sayıda güzel sanatlar fakültesinin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve alanla ilgili çok sayıda yeni bölüm kurmuştur. Kesintisiz sanat çalışmalarına devam eden sanatçı on sekiz ülke müzesinde ve Türkiye Resim Heykel Müzesinde eserleri bulunmaktadır. Ayrıca alana katkı sunan yayınlanmış dört adet kitabı ve yayınlanmış birden çok şiir kitabı ve antolojilerde eserleri mevcuttur. Başta T.C. Kültür Bakanlığı 58. Devlet Resim ve Heykel Ödülü olmak üzere çok sayıda ödül almıştır. Sanatçı, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde idarecilik ve otuz dört yıl öğretim üyeliği yapmış daha sonrasında Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesini kurmuş ve dekanlığını yapmıştır. Hasan KILIÇ