Obezite, dünyada ve ülkemizde hızla artan önemli bir sağlık sorunu

 

2Ulusal sağlık politikalarının ana hedefi sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı bir topluma ulaşmaktır. Devlet, hastalıklar ile mücadeleye yönelik etkin ve yaygın politikalar geliştirirken, bir taraftan da hastalıklarla mücadelede temel teşkil eden vatandaşların öz sorumluluğun geliştirilmesine yardımcı olacak doğru bilgi kaynakları ve çeşitli imkânları sağlayarak toplumu ve bireyleri sağlıklı bir hayat tarzına teşvik ediyor.

Obezite, dünyada ve ülkemizde hızla artan önemli bir sağlık sorunudur. Sadece estetik bir sorun olmaktan çıkmış ciddi sorunlara yol açabilen önemli bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Diyabet, hipertansiyon, aterosklerotik damar hastalığı, solunum sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, eklem hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar gibi pek çok hastalıklara neden olabilmektedir. Osmaniye İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, Aile Sağlığı Elemanlarına Yönelik Obezite ve Diyabet ile Mücadele Eğitimi düzenlendiğini bildirdi.

Dr. Hayri Sarı, “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesine bağlı Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde Aile Sağlığı Elemanlarına yönelik Obezite ve Diyabet ile Mücadele eğitimi verilmiştir” dedi.

Ali Celal KAYMAK