MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AYDIN ALBAK OKUL İNŞAATLARINI YERİNDE İNCELEDİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALBAKOsmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın ALBAK, merkezde yapımı devam eden okul inşaatlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın ALBAK ve Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak Şubesinden sorumlu Şube Müdürü Bilal YALÇIN, yapımı devam eden okul inşaat sahalarında yerinde incelemelerde bulundular.

“KRİZ ZAMANLARINDA HERKES İÇİN EĞİTİM” PROJESİ

İlimiz Merkez  ilçesi Çardak Köyünde yapımına devam edilen ve AB Mali İmkanları doğrultusunda “Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim” projesi kapsamında 24 derslikli planlanan ortaokulu ziyaret ederek, ilgili müşavir ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Buradaki incelemenin ardından Mevlana Mahallesinde “AB Mali İmkanları Doğrultusunda Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi” kapsamında 24 derslikli okulu da ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın ALBAK. sorumlu mühendislerden bilgi aldı.

OKULUN ÖNEMİ

Bir ülkenin ilerlemesi ve kalkınması, eğitim alanındaki başarısına bağlıdır. Toplum yaşamı hızla değişmekte, bilim ve teknoloji sürekli gelişmektedir. Bu nedenle insanların eğitimi daha da önem kazanmaktadır.

Okul; bize yaşamımızda gerekli olan bilgi, beceri, iyi alışkanlık ve davranışları kazandırır. Ailemize ve topluma yararlı bireyler olmamızı sağlar. Kendi ulusumuzla birlikte diğer ulusları da sevmeyi öğretir.

Okul, bizim iyi yurttaş olmamızı sağlar. Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamayı, onlara saygı duymayı öğretir. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, yararlıyı zararlıdan ayırt edebilme bilinci kazandırır. Karar verebilme ve sorunları çözebilme becerilerimizi geliştirir.

Okullar yalnızca bilgi aktaran öğretim kurumları değildir. Bulundukları çevrenin bilgi ve kültür merkezleridir. Çevrede yaşayanlar, okulların etkinliklerine katılabilirler. Okullardaki kitaplık, spor salonu, laboratuar, işlik ve atölyelerden yararlanabilirler. Bu yolla okullar; çağdaş, lâik ve yenilikçi insan yetiştirmiş olurlar.

Okul yaşamı yeni arkadaşlıkların kurulmasına olanak sağlar. Aynı dersliği, bazen de aynı sırayı paylaşan öğrencilerin arkadaşlıkları uzun yıllar sürer. Öğrenciler, bu arkadaşlık döneminde sevinç ve üzüntülerini paylaşırlar. Başka insanlara karşı da nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler.

Hasan KILIÇ