Milletvekili Ersoy; “Üniversiteler, bilginin üretildiği yerlerdir”

Milletvekili Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda MHP Grubu adına konuştuMHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, TBMM Genel Kurulunda MHP Grubu adına konuştu.Ersoy, ülkemizin mevcut eğitim anlayışı, üniversite ve bilim politikaları konusunda öz eleştiri yapması gerektiğini belirterek neler yapılması gerektiğine değindi.

Üniversitelerin sadece bilgi nakledilen yer olmadığını, aslen bilginin üretildiği yerler olduğunu belirten Ersoy, bir memleketin gelişmesi için bilgiyi nakletmek yerine bilgiyi üretmek gerektiğini söyledi.Ersoy, ülkemizde bugün öğrenciliği sadece diploma sahibi olamaya endeksleyen sistemin mutlaka değişmesi gerektiğini, eğitim sisteminin siyaset üstü bir şekilde ele alınarak, milli bir devlet politikası bakışıyla güncellenmesinin zorunlu olduğunu söyledi.Okumayı içselleştirmiş toplumların devletlerarası alanda gerçek güç sahibi olduklarını söyleyen Ersoy, “Türk medeniyeti tarihi 14’üncü yüzyılda Harezm’de, Merv’de 150 bin kitap bir arada tutarken, Sorbonne’da ve Vatikan’da sadece 7-8 bin kitap mevcuttu. Bugün aynı oran bizim aleyhimizdedir. Bırakın Batı’yı, Amerika’yı, Avrupa’yı, Çin her yıl yüzde 15 oranında bir hızla yayın sayısını artırıyor ve on yılda zirveye çıkma potansiyelinde bu gidişle” diyerek üretmenin ve üretileni okumanın önemine değindi.

Ersoy, konuşmasında Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kurumların önemine de değindi. Ersoy, “Türk dış politikasının sadece elçilikler, ataşelikler üzerinden değil, kültür diplomasisi gereği söz konusu kurumlar üzerinden de şekillendirilmelidir” dedi.

Ersoy, devletin bu gibi kurumları amacına uygun içerik ile doldurarak bu alanı geçmişte kullanan FETÖ terör örgütü gibi yapıların etkisinden kurtarabileceğini ifade ederek,“Bunu da yapmanın yolunun liyakate dayalı sistem, uzmanlık alanlarındaki başarıları ile kurumlara değer katacak personel istihdamıdır” dedi.Ersoy, söz konusu bu alanda özellikle Türkolog, Türk Halk Bilimci bilim adamları ile koordineli çalışılması gerektiğini belirterek Türk kültürünü, sosyolojisini, kültürel diplomasi kavramını bilen, bu konularda kafa yoran fikirlerini eyleme de dökmüş uzmanlarla kurumlarımızın sık sık bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Ersoy, güçlü devletlerin hedef ülkelerin kültürünü iyi çalıştıklarını belirterek, İngiltere’nin School of AsianandAfricanStudies (SOAAS) okulunu örnek verdi. Bu okulda 4-5 ay kaldığını söyleyen Ersoy, farklı ülkelerin kültürleri konusunda ciddi çalışmalar yapan okulun İngiltere’nin devlet politikalarını oluşturmasında bu çalışmaların etkili olduğunu belirtti.

Ülkemizin de yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarının sadece etkinlik üreten kurumlar olarak planlanmaması gerektiğini belirten Ersoy, bu kurumların misyonlarının Türk kültürünün ve medeniyetinin temsilinin misyonerleri olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy, “Devletin yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarının etkinliği, FETÖ terör örgütü gibi daha önce bu alanı işgal etmiş yapıların türemesine engel olacaktır”diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ali Celal KAYMAK