MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ UYARISI

 

MURAT tEKEOsmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat TEKE; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır” dedi.

Başkan Teke, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları söyledi:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 48 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yirmi ay sonra (31 Aralık 2016) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 48 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

Denetimler iş müfettişlerince yapılacaktır. Kanuna göre belgesiz çalışan her bir çalışan için işveren veya işveren vekillerine 500 TL idari para cezası kesilecektir.

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaklardır.

TOBB tarafından kurulan ve mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen TOBB-MEYBEM tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavları, Odamız işbirliğiyle Osmaniye’de gerçekleştirilecek.

TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve Belgelendirme yapmak üzere kurulan TOBB-MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri, inşaat, metal, asansör ve makina sektörlerinde, toplam 19 dalda Mesleki yeterlilik Kurumu’ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisini almıştır.

TOBB-MEYBEM tarafından Odamız işbirliğiyle ilimizde/ilçemizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

 

Sınavlar, TOBB-MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından gerçekleştirilecektir.Bu kapsamda teorik ve mülakat sınavları Odamızda, performans sınavları ise saha ortamında (atölye, fabrika, şantiye vb.) düzenlenecektir.

TOBB-MEYBEM tarafından sınav ve belgelendirme hizmeti verilen alanlar şunlar;

İNŞAAT GRUBU ; Ahşap Kalıpçı Seviye 3, Betonarme Demircisi Seviye 3, Betoncu Seviye 3, Duvarcı Seviye 3 , İskele Kurulum Elemanı Seviye 3, Sıvacı Seviye 3, Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3, Isı Yalıtımcısı Seviye 3, Panel Kalıpçı Seviye 3,  Düz İnşaat İşçisi Seviye 2

ASANSÖR GRUBU ; Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3, Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4

METAL GRUBU ; Metal Sac İşlemeci Seviye 3, Metal sac İşlemeci Seviye 4, Çelik Kaynakçısı Seviye 3

MAKİNE GRUBU ; CNC Programcısı Seviye 4, CNC Programcısı Seviye 5, Makine Bakımcı Seviye 3, Makine Bakımcı Seviye 4

Başkan Teke açıklamasını  “Özellikle inşaatlarda iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı grup olan düz, vasıfsız işçi (İnşaat işçisi Seviye 2) Mesleki yeterlilik Belgesi Türkiye’de ilk olarak TOBB-MEYBEM tarafından Odamız kanalıyla verilecektir.

Ankara’da TOBB İkiz Kuleler içerisinde ofisi bulunan TOBB-MEYBEM’e başvurular Odamız üzerinden alınacaktır.Ayrıntılı bilgi için Odamız ile iletişime geçebilirsiniz. www.meybem.com.tr adresi üzerinden bireysel veya kurumsal olarak başvuru yapılabilmektedir” diyerek tamamladı.  Hasan KILIÇ