MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI, Sonuç Bildirgesi ile Sona Erdi

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI SONA ERDİOsmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Çalıştayı, sunulan sonuç bildirgesi ile tamamlandı. Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Yıldız, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programın devamında Mesleki Eğitim konulu sunum gösterildi.

Programın devamında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip bir sanayi yapısına dönüşümün sağlanması için mesleki eğitimin iyileştirilmesi amacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ‘Geleceğim Mesleğim” sloganı ile 2019 yılı için “Mesleki ve Teknik Eğitim” temasını başlatmıştır.

Bu tema kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında 30 Eylül 2019 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında il merkezindeki ortaokullardaki 8. Sınıf öğrencilerinden 440’ına öğretmenevinde 17-18, 19-20, 23-24, 26-27 Aralıkta “Mesleki Gelişim ve Farkındalık Eğitimi” verilmiştir. Bu eğitime katılan öğrenci velilerinden 200’üne 8 Aralıkta “Mesleki Gelişim ve Farkındalık Veli Bilgilendirme” konferansı düzenlenmiştir. Yine, 17-18 Aralıkta 30’ar kişilik iki grup halinde toplamda 60 kişiye “Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi” verilmiştir.  28 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde 25 öğrenci 5 öğretmen ile “Bursa-Tüyap Otomasyon, Metal ve Saç İşleme Fuarı”na gezi düzenlenmiştir. 10-11 Aralık 2019 tarihlerinde meslek lisesinde görevli 20 öğretmene “Proje Hazırlama Eğitimi” verilmiştir. Yine meslek lisesindeki öğrencilerimize “Etkili İletişim”, “Kariyer Buluşturması”, “Bilim Söyleşileri” düzenlenmiştir.”dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Albak, Çalıştay’ın hazırlanmasında katkısı ve emeği olan, görüş ve önerileri sunan tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, meslekî ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılarak, genç nüfusun gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazanmasını sağlamanın önem arz ettiğini ifade ederek, “Mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan problemlerden birisi de bölgesel koşulların değişkenlik göstermesidir. Sanayileşmenin yoğun olduğu batı bölgeleri ile tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu doğu ve güneydoğuda ihtiyaçlar farklı olmaktadır. Farklı ihtiyaçlar beraberinde farklı düzenleme ve politika geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından, 2019 yılında, bölge düzeyinde faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarının “Mesleki Eğitim” teması altında yerel gündemler oluşturarak ulusal düzeyde farkındalık ve etki yaratması hedeflenmiştir.

“Mesleki Eğitim” temasıyla Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında imzalanan protokol çerçevesinde; mesleki eğitimin Osmaniye ili işgücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi, okul, kurum ve sektör ile iş birliği içerisinde katılımcı bir anlayışla yapılması, mesleki eğitimin sürekli geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla mesleki eğitim koordinasyon çalışmaları, mesleki eğitim kuruluşları-sanayi işbirliği organizasyonları ve beşeri sermayenin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bugün burada, bu faaliyetlerin sonuncusu olan Mesleki Eğitim Çalıştayı’nın Sonuç Bildirisi Programı’nda sizlerle bir aradayız. Mesleki eğitimin sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü bu çalıştay sonuçlarının önümüzdeki çalışmalara ışık tutmasını, ilimizin ve ülkemizin istihdamına ve üretimine katkı sağlamasını temenni ediyor; çalışmalarda emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğü, DOĞAKA ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitemiz personellerine, etkinliklere katılım sağlayan tüm kurum, kuruluş, meslek odası ve özel sektör temsilcilerimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Program, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Bahçe Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe tarafından yapılan Mesleki Eğitim Çalıştayı Sonuç Bildirgesinin sunumu ile sona erdi.

Ömer Ali TURUNÇ