KAZAK HALKININ ZAFER GÜNÜ SEMİNERLE ANLATILDI

 

4 SÜTUNA FOTOKutsal Kazak toprakları, cetlerimizin meşhur tarihini atlarının toynaklarıyla

yazıp bıraktıkları yerdir» (N.A.Nazarbayev)

23 kasım 2016 yılı saat 12.00-de El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nin «Doğu Dünyası» adlı öğrenci bilimsel ve eğitsel kulübünde «1-Aralık Kazakistan Cumhuriyeti»nin İlk Cumhurbaşkanı Günü» dolayısıyla «Yurdunu seven Cumhurbaşkanı» konulu ilmî seminer düzenlendi.

Seminere, Türk Halkları Medeniyet Vakfı’nın Başkanı, «Türk Dünyası» uluslararası gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Prof. Ahmet Dağduran, Türk Halkları Medeniyet Vakfı’nın icra müdürü Dariğa Jünis, Türk Halkları Medeniyet Vakfı üyelerinden olan Tomer Kale, Vedat Karabulut, filoloji ilimleri adayı, doçent Safura Böribayeva, fakülte öğrencileri baş danışmanlarından Gülşat Ahmetaliyeva ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi 1 ve 2 sınıf öğrencileri katıldılar.

Cumhurbaşkanı N.A.Nazarbayev için düzenlenen ilmi seminerin açılışını Türk Halkları Medeniyet Vakfı’nın Başkanı, «Türk Dünyası» uluslararası gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Prof. Ahmet Dağduran yaptı. Gençleri etkinliğin resmi açılışıyla tebrik ettikten sonra, Cumhurbaşkanı N.A.Nazarbayev’ın memleketimiz egemenliğini kazandığından beri gerçekleştirmiş olduğu büyük faaliyetlere dikkat çeken Prof. Ahmet Dağduran: «1-Aralık Kazakistan Cumhuriyeti’nin İlk Cumhurbaşkanı Günüdür. Kazakistan’da bu bayram devlet düzeyinde kutlanmaktadır. Halkını ve yurdunu seven Cumhurbaşkanı’ndan, sizler örnek almalısınız. Vatanımızı, halkımızı sevip, ülkemize sadaketle, bağlılıkla hizmet edip, Cumhurbaşkanımız gibi katkıda bulunmalısınız. Bizim için Kazakistan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı, büyük bir şahsiyettir ve XXI. yüzyılın lideridir. Uzun yıllar boyu Kazak halkı bağımsızlığına kavuşmayı hayal etmiştir. Neticede, 16 Aralık 1991 yılında Kazakistan Bağımsızlığını ilan etmiştir. Bugün, Kazak halkının yeni bir hayata adımlarını attığı özel bir gündür ve büyük bir zafere ulaştığı gündür. Böylece, dünya haritası üzerinde Bağımsız Kazakistan adlı yeni bir devlet meydana gelmiştir. Bu devletin ilk Cumhurbaşkanı olarak Nursultan Abişoğlu Nazarbayev seçilmiştir. Günümüzde Cumhurbaşkanı’nın başarılı girişimleriyle Kazakistan Cumhuriyeti tüm dünyanın tanıdığı bir memleket haline gelmiştir ve itibarı yükselmiştir» diye, konuşmasını büyük bir gururla tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Prof. Ahmet Dağduran eğitim görmekte olan gençlere bilim yolunda büyük başarılara ulaşmalarını diledi.

Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nin «Uluslararası Hukuk» bölümünün 1, 2 sınıf öğrencileri N.A. Nazarbayev’in hayat yolu, doğup, büyüdüğü, eğitim gördüğü, çalıştığı yerler hakkında, «Elbası’nın Nasihatleri» adlı bu güne kadar gerçekleştirdiği büyük çalışmalar hakkında bilgi veren bildirilerini okuyup, sunumlarını yaptılar ve «Liderin Yolu» adlı sinema filminden de kareler gösterdiler.

Gençler için Cumhurbaşkanı’nın nasihat veren sözleri, hayata olan inanç ve duruşlarını belirlemede büyük yol gösterici olacağından eminiz. İlmi seminerin neticelerine göre Türk Halkları Medeniyet Vakfı’nın Başkanı Prof. Ahmet Dağduran «Türk Halkları Medeniyet Vakfı’nın» adına bilimsel yarışmada bildirilerini başarıyla sundukları için ve seminere aktif katılımları sebebiyle Ahmediyeva Nadiranuri, Rahmatulla Kayrat, İsmail Daniyar, Ahmetbayeva Gulnur, Tölegenova Jibek, İzhanova Akmaral, Tileulina Madiya, Talgatova Kamila, Kurmanova Aliya, Jaksılık Asem, Parmanova Erkejan adlı I, II, III. dereceye giren öğrencilere diplomalarını takdim ettiler.

DOÇ.DR. SAFURA BÖRİBAYEVA

El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Fakültesi, Almatı/Kazakistan