KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ BİRİMİ FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERDİ

2a172f37-930f-4cfe-8ecf-788a98838388Kamu Hastaneler Birliği Gene Sekreterliği Geçici Biriminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birimi  faaliyetlerini takip ederek tüm Sağlık Tesislerimiz eğitimlerini Uzman Dilşad Sağlam düzenledi.

Kadınların sosyo-ekonomik konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit işe eşit ücret imkanının sağlanması 2010/14 sayılı genelge ile tanımlanmış, bu genelge ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2015 yılında “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birimi” bu amaçlarla kuruldu.

Kamu Hastaneler Birliği Gene Sekreterliği Geçici Biriminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Birimi  faaliyetlerini takip ederek tüm Sağlık Tesislerimiz eğitimlerini Uzman Dilşad Sağlam düzenledi. Düzenlenen bu eğitimlerde aşağıdaki konularda Uzman Dilşad Sağlam tarafından çalışanlarımıza bilgi verilerek farkındalık oluşturması amaçlandı.

Kadınların iş hayatına eşit fırsatlarla katılması sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşımaktadır. Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların çalışma hayatına daha etkin ve aktif katılımı önemli toplumsal faydaları da beraberinde getirmektedir.

Küreselleşen dünyada Türkiye’nin güçlü bir aktör olarak yer alması için hayatın her alanında  olduğu gibi iş yaşamında da kadın erkek eşitliği kaçınılmaz bir gerekliliktir.Toplumsal statüyü belirleyen temel faktörler: Eğitim düzeyi, Sağlık Durumu ve Gelir getiren bir işte çalışmadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10.Maddesi herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Ülkemizde kadının parlementodaki temsil oranı, Kamu Kurum ve kuruluşlarındaki özellikle yönetici pozisyonlarındaki  mevcut durumu ayrıca özel işletmelerdeki işçi ve yönetici pozisyonundaki çalışanların durumu, sorunları ve yönetici pozisyonundaki erkek-kadın oranı karşılaştırmalarına değinildi.

Kurulan bu birimle sağlık tesislerimizde çalışanlarımız  için önemli bir konu olarak tesbit edilen çalışma hayatında fırsat eşitliği kavramı hakkında bilinç düzeyini arttırmanın tüm sağlık çalışanlarımız tarafından kavranmasının sağlanması ile hem iş hem sosyal hayattta kadınlara her konuda eşit davranılması tanımının benimsenmesi amaçlandı.

Kamu hastaneler Birliği tarafından düzenlenen eğitimler 6 oturum şeklinde Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Osmaniye-Kadirli-Düziçi Devlet Hastaneleri, Osmaniye-Kadirli Ağız Diş Sağlığı Merkezleri ve Bahçe Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi çalışanlarının katılımı ile 22-29 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Hasan KILIÇ