‘İşletme bazlı’ yeni bir çalışma modeline geçildi

 

2Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün Tarımsal İşletme Danışmanlığı (TİD) ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan il ve ilçe müdürlüklerinin daha etkin ve verimli çalışma yürütebilmesi amacıyla ‘Tarımsal İşletme Danışmanlığı’ olarak ifade edilen ‘işletme bazlı’ yeni bir çalışma modeline geçilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu işletme bazlı yeni modelde görevlendirilen personellerimiz, tarımsal işletme ziyaretlerine Mayıs ayından itibaren başlamış olup, Bakanlığımızın konuya hız vermesi sebebiyle Ekim ayı itibariyle de yoğun bir şekilde işletme ziyaretlerine devam etmektedir. İşletme bazlı çalışma modeli ile her tarım işletmesinin en az bir personelin sorumluluğuna verilmesi ve ihtiyaç kadar yedeğinin belirlenmesi kaydıyla birden çok ziraat mühendisi veya veteriner hekimin görevlendirilmesi, ayrıca ziraat teknikeri/teknisyeni ve veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni ile diğer personellerin uygun görülenlerinin de yardımcı personel olarak sisteme dahil edilmiştir” dedi.

Ziyaretlerin kapsamı ile ilgili bilgiler de veren Sağlam, “Tarımsal İşletme Danışmanlığı kapsamında personellerimiz; eğitim ve yayım, hayvan sağlığı ve üretimi, bitki sağlığı ve üretimi, desteklemeler ve kontrolü, istatistik ve veri güncelleme görevlerinin yanı sıra ihtiyaç halinde il ve ilçe müdürlükleri tarafından verilecek diğer görevleri de (gıda denetimi, mera, arazi toplulaştırma hizmetleri vb.) yürüteceklerdir” diye konuştu.

Ali Celal KAYMAK