İŞKUR, SANAYİ ESNAFINA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KONUSUNU ANLATTI

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI Sanayi Esnafları Gezildi 19.12.2019Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma İlişkileri Servisi personeli Ahmet Gökşen: “Çocuklar bir toplumun temeli ve geleceğidir, bu kapsamda kamuoyunda bilinç ve duyarlılık oluşturarak işverenleri bilgilendirmek istiyoruz” dedi.

Osmaniye’de çocuk işçiliğine dikkat çekmek ve çocuk işçiliğini önlemek isteyen Osmaniye Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Alt Komisyonu Üyeleri, Osmaniye Sanayi Sitesinde esnafları ziyaret ederek bilgilendirmede bulundu.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE

Çocuk işçiliğine karşı mücadelede işveren ve ailelerin bilgilendirilmesi, çocuk İşçiliğiyle mücadele konusunda toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında işveren ziyaretleri yapılarak, işyerlerine bilgilendirme ve uyarı afişleri asıldı.

ÇOCUKLAR, BİR TOPLUMUN TEMELİ VE GELECEĞİDİR

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma İlişkileri Servisi personeli Ahmet Gökşen: “Yarınlarımızın umudu olan çocuklar bir toplumun temeli ve geleceğidir, bu kapsamda kamuoyunda bilinç ve duyarlılık oluşturarak işverenleri bilgilendirmek istiyoruz” dedi.

Küçük Sanayi Sitesinde Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Alt Komisyonu Üyeleri tarafından yapılan ziyarete, İŞKUR personeli Ahmet Gökşen ve Ökkeş Yücel, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi Ruhgün Altuner, Osmaniye Belediyesi temsilcisi Metin Ertaş  katıldı.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE

Çocuk işçiliği, sosyal ve ekonomik açıdan çok önemli bir insan hakları sorunudur, emek sömürüsünün en vahşi biçimidir. Ekonomik eşitsizliklerin, göçlerin ve işsizliğin artması ile çocuk işçiliğinin yaygınlaşma riskine karşı gerek Türkiye’de ve gerekse dünyada sistemli bir mücadele gerekmektedir.

Kriz süreci özellikle Türkiye açısından, dünya örneklerinin aksine tarım kesiminde ciddi bir istihdam artışı yaratmıştır. Tarım sektörü güvencesizliğin en yaygın olduğu alanlardan biri olarak görülmektedir.

Nitekim TÜİK 2012 Çocuk İşgücü İstatistikleri kriz döneminde tarımda çalışan çocukların sayısında yaşanan artışı ortaya koymaktadır. Bunun yanında kuralsızlığın egemen olduğu alanlarda işini kaybeden yetişkinlerin yerini, maliyet hesaplarına dahil edilmeyen bir işgücü olarak çocukların aldığı bilinmektedir. Yine yoksullaşan ailelerde günlük yaşamı sürdürmek çocukların gelirine bağlı bir hale gelebilmektedir.

Çocuklar ev içi hizmet üretimini (çocuk ve yaşlı bakımı, temizlik, yemek vb.) giderek daha fazla oranda üstlenmektedir.  Çocuklar; çocukluk düşlerini yaşayamadan, çocuk olma hakkını kullanamadan, eğitim hakkından yararlanamadan, ailenin sıcak ortamından alınıp, ya serbest piyasanın görünmez eline teslim edilmekte ya da ev içi görünmeyen emeğin bir parçası kılınmaktadır.

Hasan KILIÇ