İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırıyor

 

2Osmaniye’de Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı hayata geçti. Program kapsamında ilk uygulama Kadirli ilçesinde başlatıldı.

Osmaniye İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hayri Sarı, “Ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlarının erken tanınması ve gerekli tedavilerin sağlanması amacıyla çeşitli tarama programları yürütülmektedir. Yenidoğan Tarama ve İşitme Tarama Programları, Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı da bunlardandır. Her yıl ülkemizde yaklaşık 1 Milyon 300 Bin bebek doğmakta ve her bin bebekten 2-3’ü ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya gelmektedir. İşitme, sadece bebeklik döneminde değil çocukluk döneminin her evresinde büyük bir öneme sahiptir. İşitme kayıpları hastalıklar, yaralanmalar ve işitme kaybına neden olan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabilmektedir. İşitme, eğitim ve iletişim için en önemli bileşendir. Okul döneminde daha da önemli hale gelmektedir. Kalıcı işitme kaybı yaygınlığının okul-yaşı nüfusta binde dokuza yükseldiği bildirilmektedir. Bir yada her iki kulakta kalıcı yada geçici işitme kaybı okul-yaşı çocukların yüzde ondörtten fazlasını (yedide bir) etkilemektedir. Sadece bir kulakta işitme kaybı olması halinde bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildirilmektedir. İşitme kaybı dikkat, öğrenme ve sosyal işlevlerdeki sıkıntıları artırmaktadır. Çocuklardaki işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli tıbbi ve eğitim desteği sağlanamazsa okul başarısını olumsuz yönde etkileyerek önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır” dedi.

Dünyanın pek çok ülkesinde okul taramaları içerisinde; Ulusal İşitme Taraması programlarının da yer aldığını ifade eden Dr. Hayri Sarı, “Ülkemizde de işitme taramasının ilköğretimin 1. yılında, belirlenen protokoller çerçevesinde okul ortamında, işitme taraması konusunda eğitimli sağlık personeli tarafından tarama odyometri cihazı denilen uygulaması kolay, çocuğa hiçbir zararı olmayan, oyunla işitmesinin test edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilimiz Halk Sağlığı Müdürlüğü 2016-2017 eğitim öğretim yılı işitme tarama programını Kadirli ilçesi Aydınlar Köyü İlköğretim Okulu’nda başlatmıştır. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı İşitme Tarama Programı’nın tanıtımı ve işleyişi hakkında, Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Zübeyde Gündede tarafından, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi temsilci ve çalışanlarına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve okul müdürlerine bilgilendirme yapılmıştır. Tarama programı ilimizde yıl boyunda devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ali Celal KAYMAK