İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Keleş OGC’yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’ni (OGC) ziyaret etti. OGC Gökhan Erkmen Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette yeni oluşum ile ilgili bilgi veren Keleş, “Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na devredildi. Ayrıca Bölge Müdürlükleri oluşturuldu ve Adana da Bölge Müdürlüğü oldu. Biz bu kapsamda Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan bölgede çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Keleş, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde Başkanlığın görevleri ile ilgili şunları söyledi: “Devletin tanıtma siyasetinin ve tanıtma ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca belirlenecek stratejilerin tespitine yardımcı olmak. Tanıtma Fonuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak. Türkiye’nin dış tanıtım faaliyetlerini yönlendirmek, uluslararası platformlarda, uluslararası kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik kamu diplomasisi yöntem ve araçlarını kullanarak stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak. Yabancı ülkelerde Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda yapılan aydınlatma faaliyetlerine katılmak, enformasyon ve aydınlatma faaliyetlerini Türkiye’nin dış politikasını destekleyecek şekilde düzenlemek. Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik tedbirleri almak. Basınla ilişkilerin düzenlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak. Yerli ve yabancı basın-yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak. Görev alanına giren konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak. Başkanlığın görev alanı ile ilgili, süreli ve süresiz yayınları planlayıp yayımlamak veya yayımlatmak. Basın-yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek, Basın Kartı Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek. Türkiye Medya Veri Tabanını oluşturmak ve güncel kalmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak. Basın yayın alanına yönelik yerli ve yabancı basın mensupları için mesleki eğitimler düzenlemek.” Başkan keleş ve ekibine yeni görevinde başarılar dileyen OGC Başkanı İsrafil Avcı, “Sayın müdürüm ve ekibi bugüne kadar bizlerle iyi diyaloglar içerisinde oldular. Bundan sonra da bunun aynı şekilde devam edeceğine eminim. Ben yeni görevinizin hayırlı olması temennisi ile çalışmalarınızda başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından bazı basın mensuplarına Basın Trafik Kartları takdim edildi. Ziyaret basın mensupları ile sohbet ortamında devam etti. Ziyarete Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü Osmaniye Masası Sorumlusu Yasemin Yıldırım ile Mersin Masası Sorumlusu Yusuf Yüksel de katıldı. Ali Celal KAYMAK