İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu’nda görüşülecek gündem maddeleri belirlendi

Osmaniye İŞKUR Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendiOsmaniye İŞKURYürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun başkanlığında ilgili kurumların katılımıylaOsmaniye Öğretmen Evi’nde gerçekleştirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun icra organı olan ve ayda bir toplananYürütme Kurulu ToplantısınaOsmaniye Belediye Başkanlığı, İlMilli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Korkut Ata Üniversitesitemsilcileri katıldı.

Yürütme Kurulu Toplantısı İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun’un açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda, Ocak ayı içerisinde ValimizÖmer Faruk Coşkun beyinbaşkanlığında toplanacak olan İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu’nda görüşülecek5gündem maddesinin belirlenmesine ilişkin ortak karar alındı.

Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, yürütme kurulunda alınan kararlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:“Yürütme kurulunda aldığımız kararlar doğrultusunda;İş ve Meslek Danışmanlarımız aracılığı ile 2018 yılı Haziran ayına kadar İl ve İlçe genelindeki tüm ilköğretim ve liselerde, Meslek Edinmenin Önemi ve İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi seminerlerinin verilmesine,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Osmaniye merkez ve ilçelerdeki bütün okullardaİş Sağlığı ve Güvenliği konusunda öğrencilere eğitim verilmesine,Çocuk işçiliği konusunda ilgili kuruluşlarca komisyon kurularak, çocuk işçiliğinin önlenmesi noktasında yapılacak çalışmalara,Engelli ve eski hükümlü hibe desteğibaşvurularının değerlendirilmesine,İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulundayürütme kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkin kararlar alınmıştır.”

Hacı Akkoyun,her ay düzenli olarak toplanan Yürütme Kurulu Toplantısı’nın gelecek ay 10 Ocak 2018 tarihinde yapılacağını belirterek, alınan ortak kararlarınilimizin eğitim ve istihdamınakatkı sağlamasını dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ali Celal KAYMAK