DUYGULANDIRAN ZİYARET

HAC ZİYARETİ88 Osmaniye İmam Hatip Lisesi Mezunlarından Osman Şahan ve eşi Hac görevlerini ifa ederek haneyi saadetlerine döndüler.  88 Dönem Arkadaşlarından Osmaniye Merkez de müsait olanlar eşleriyle birlikte Osman Şahan ve eşini ziyaret ettiler.  Ziyarette; zemzem içerek hurma ikramı ile birlikte muhabbet edildi. Muhabbet sonrası dûa ile ziyaret sonlandırıldı.

Yüce Dost Allahu Teâla; Hac ‘ca giden tüm dostlarımızın Hac’larını ve umrelerini Yüce katında Mebrur eylesin inşallah.  Gitmek isteyip de gidemeyen, tekrar tekrar umreye gitmek isteyen tüm dostlarımıza da Yüce Allah helal mal ile en kısa zamanda Hac ve Umre ibadetlerini yapabilmeyi nasib-i müesser eylesin inşallah.

HAC İBADETİ VE FAZİLETİ Hac ibadeti İslâm’ın beş şartından biridir. Hem beden, hem de mal ile yapılan farz bir ibadettir. Farz oluşu kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir. Ayet-i kerîmede zengin ve hali vakti müsait olan insanlara Allah (c.c) ferman ediyor: “Ona (Kabe’ye) bir yol bulabilenlerin, gücü yetenlerin Beyt’i hac ve ziyaret etmeleri Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.” (Âl-i İmran, 97) “Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam olarak yapın!” “İnsanları haccetmeye çağır ki, piyade olarak, zayıf develer üzerinde bulunarak uzak yollardan sana gelsinler.” Bunlar gibi İlahî emirler Müslümanları hacca davet ediyor. Şartlarını hâiz olan her erkek ve kadına ömürde bir defa olmak üzere hac farzdır. Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) hadîs-i şeriflerinde ümmetini hacca davet ederken şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Sizin üzerinize hac farz kılınmıştır. O halde hac ibadetini yerine getirin! Hac ve umre için Beytullah’a gidenler, Müslümanların Allah’a gönderilmiş temsilcileridir. Duâ ederlerse Allah kabul eder. Mağfiret dilerlerse bağışlar. Kim hacceder de şehevatı terkedip günah işlemezse (kötü söz ve davranışlardan sakınırsa) geçmiş günahları bağışlanır. Günahlar arasında öyleleri var ki, onları ancak Arafat’ta vakfede bulunmak mahveder. Hac ve umre yapanlar Allahu Teâlâ’nın cemaatı ve ziyaretçileridir. İsterlerse verir. İstiğfar ederlerse mağfiret eder. Duâ ederlerse kabul eder ve şefaat etmek isterlerse şefaatlerini kabul eder.” Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v) Medîne-i Münevvere minberinden ümmetine sesleniyor: “Hac ve umre niyetiyle evinden çıkıp yolda ölen kimsenin defterine kıyamete kadar hac ve umre sevabı yazılır. Mekke-i Mükerreme veya Medîne-i Münevvere’de ölen ise mahkemeye arzedilmez. Hesapsız, ‘Buyur, cennete gir!’ denilir.” Şunu unutmayınız ki: Bu müjdeler ihlâslı ve liyakatli mü’minler içindir. Cennet o kadar ucuz değildir, mühim fiyat ister. Liyakat, fedâkârlık ve feragat ister. Kuvvetli îman, ihlâslı ibadet ister. Kâmil ve sâlih mü’min kullar için hac ibadetinin mükâfatı elbette cennettir. Hac yolu cennet yoludur. Sakın tehir etmeyiniz! Dünyanın fânî işleri yüzünden geri kalmayınız! Allah (c.c.) sizi cennete çağırıyor, davete icabet ediniz! Unutmayınız ki, gelecek seneye kalacağımıza dair elimizde bir senet yoktur.

MUSTAFA BAHÇECİ